Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Dopravní podnik vypsal výběrové řízení na dodavatele dvou rekonstruovaných tramvají T3

105106Dopravní podnik již hledá zhotovitele rekonstrukce dvou vozů T3. Jednosměrné rekonstruované tramvaje za 34 milionů (bez DPH) mají být dodány nejpozději do 15. 12. 2016.

Oproti předchozím dodávkám se letošní vozy opět dočkají mírných inovací
Nově budou i jednosměrné tramvaje, podobně jako již dodané obousměrné tramvaje typu VarioLF plus/o, vybaveny posuvnými větračkami, kamerami sledujícími pohyb okolo bočnic vozu, či vyhřívaným oknem prvních dveří.

V technické specifikaci navíc dopravní podnik vyžaduje
- vybavení tramvají výsuvnými rampami namísto sklopných plošin
- označovače by měly umožnit tisk ve formátu HHMMDDMMRRVVV (hodina-minuta-den-měsíc-rok ve dvouciferném formátu-číslo vozu) namísto HHMMDDMMVVV
- pískovače, svorkovnice a další skříně mají být v nerezovém provedení, v zájmu zvýšení jejich živnosti.

Zajímavostí je, že nebyl specifikován typ vnějšího informačního systému. Není tak zcela vyloučeno, že bude dodán doposud nestandardní - tzn. třeba i v podobě plnobarevných LED panelů, které se začínají již díky své konkurenceschopné ceně v Evropě šířit. Vnitřní informační systém by měl být obdobný jako v tramvajích VarioLF plus/o, avšak dopravní podnik nedoporučuje stávající systém KONEKTEL kvůli jeho vysoké poruchovosti.

 
_

Rekonstrukce traťového úseku Okresní soud - Tržnice

Po nařízení Drážního úřadu zrekonstruovat tramvajovou trať mezi zastávkami Okresní soud a Tržnice v délce 310 m, který se za poslední rok stal jedním z nejhorších v Olomouci dopravní podnik již přistoupil k urychlenému řešení a v minulých dnech tak vydal výzvu k podání cenové nabídky na opravu tramvajové trati.

Dle požadavku dopravního podniku realizace rekonstrukce započne 11. 4. 2016 (od 6.00 hod) a dokončena má být nejpozději 6.5. 2016 (do 24.00 hod).
Rekonstrukce si vyžádá téměř čtyřtýdenní výluku, během níž bude v úseku úplně vyloučena tramvajová doprava.

 
_

Zákaz míjení na náměstí Hrdinů se stane minulostí

Dopravní podnik připravuje úpravy na tramvajové křižovatce na náměstí Hrdinů. Krátce po zahájení provozu tramvají Vario byl v obloucích mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a U Sv. Mořice umístěn zákaz míjení tramvají Vario, který tam platí dodnes. Tento zákaz míjení, který zpomaluje tramvajovou dopravu a nezřídka i blokuje celou křižovatku nyní dopravní podnik plánuje definitivně odstranit. Padne tak jedno z nejpalčivějších míst tramvajové dopravy v Olomouci.

Dopravní podnik aktuálně hledá projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci zahrnující opravu výhybek (výhybky 14, 15, 21 a 22) včetně přípojů. Sám dopravní podnik zmiňuje, že projektová dokumentace musí respektovat požadavky na rozšíření osové vzdálenosti. Dopravní podnik rovněž požaduje vyprojektování systému ovládání výhybek a návrh mazníků, které by měly snížit hlučnost v těchto vytížených obloucích.

 
_

Dopravní podnik vymění útroby své měnírny

Od května do září tohoto roku bude čekat dopravní podnik ještě jedna, neméně důležitá, i když oku cestujícího skrytá investiční akce. Dopravní podnik nechá v jedné ze svých šesti měníren - měnírny Střed - kompletně vyměnit její technologii. Dopravní podnik očekává, že náklady na výměnu technologie trakční měnírny nepřesáhnou 16 milionů korun.

 
_

Podfinancování dopravního podniku se letos projevuje naplno

Dopravní podnik v minulých letech rozhodně nedostával dostatečné finanční prostředky pro to, aby mohl adekvátně udržovat tramvajovou síť a loňský rok se situace zhoršila natolik, že byl nutný zásah Drážního úřadu (DÚ). Podobně je tomu i letos, kdy DÚ nařídil rekonstrukci mezizastávkového úseku Okresní soud - Tržnice už do konce května tohoto roku, byť DPMO předpokládal rekonstrukci až příští rok. Náklady na opravu trati a komunikace se vyšplhají asi na 3,4 milionu korun.
Ze stejného důvodu, tedy na základě požadavku DÚ, dojde v průběhu dubna a května k úplné výluce na novoulické větvi, kdy bude rekonstruován úsek mezi zastávkou Wolkerova a přejezdem v ulici Wolkerova se železniční tratí č. 275.
Zásahy DÚ jasně ukazují, jak v minulých letech byl Dopravní podnik města Olomouce podfinancován, kdy se na řádnou údržbu nedostávalo. Dokládá to i četnost rychlostních omezení, která se loňský a tento rok objevily po městě.
Nižší finanční příspěvky od města však mohou být poměrně nebezpečné, jelikož degradace kolejnic je v některých místech tak vysoká, že se již valení kola po kolejnicích vymyká všem standardům. Bohužel ani relativně nedávno rekonstruované úseky nejsou v úplně nejlepším stavu. Jako příklad může sloužit tramvajová trať v Pekařské ulici rekonstruovaná v roce 2007. Zde již delší dobu bez povšimnutí taktéž probíhá degradace hlav kolejnic. Snad se i tento úsek dočká revize a dílčích oprav při výluce tramvajové trati v centru.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern