Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Tarifní a linkové změny od 1. 7. 2015

Dnem 1. 7. 2015 vstupuje v platnost nový jízdní řád linek 17, 18, 24, 31, 27 a 42. Dochází také k rozšíření tarifu pro zónu 71 a další integrace vlaků do IDSOK.
S jízdním dokladem IDSOK, nově cestující budou moci využívat osobní a spěšné vlaky na tratích Olomouc – Drahanovice, Olomouc – Prostějov – Nezamyslice a Hrubá Voda – Moravský Beroun (v úseku Olomouc – Hrubá Voda byl zaveden 1. 4. 2014).
Tarif zavádí nové druhy jízdného. Je jím celoroční a 10měsíční jízdné. Celoroční občasné jízdné bude stát 3 200,- Kč, zlevněná verze polovinu této ceny. 10měsíční kupón bude prodáván pouze ve zlevněné verzi a je určen výhradně pro studenty v období školního roku. Cena jízdného na 10měsíců je 1 350,- Kč.

Linka č. 17 bude obsluhovat nově vybudovanou zastávku Slavonín, Dům seniorů v blízkosti domova seniorů Annavita. Tato zastávka byla zbudována pouze pro směr do centra. V této souvisloti dochází k úpravě jízdních dob. Cestující jedoucí z centra budou muset používat nejbližší zastávku Slavonín, křižovatka, která nemá ani zvýšenou hranu a výstup probíhá do úrovně silnice. Zastávka Jižní má v porovnání s novou zastávkou dlouhou docházkovou vzdálenost do nového domu.
Linka č. 27 bude nově vedena jako polookružní s obsluhou zastávek Olomouc CITY a Globus. Dopravu zajistí jeden autobus v intervalu 45 minut. Zastávka Globus bude zprovozněna v průběhu měsíce července 2015 v důsledku zpoždění stavebních prací. Do uvedení zastávky do provozu nebude tato zastávka obsluhována.
Na linkách 18, 24, 31 a 42 budou upraveny časové polohy spojů.

 
_

Jestli má město schopné politiky se ukáže v následujících letech

Jak schopní jsou olomoučtí politici a úředníci, se ukáže v příštích pěti letech. Do roku 2020 totiž plyne další možnost čerpání evropských fondů, které jsou tentokrát mnohem více zaměřeny na městskou dopravu.
Operační program Doprava (OPD) na období 2014 - 2020, respektive jeho první prioritní osa, se koncentruje na rozvoj ekologických systémů veřejné dopravy.

"V první prioritní ose budou obsaženy specifické cíle Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy, Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T, Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy, Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy), Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech a Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku."

Daná prioritní osa tak dává naději, že do roku 2020 se citelně zlepší kvalita a rozsah tramvajových tratí v Česku. Jen v Olomouci by, při troše štěstí, mohl tento bod znamenat výrazný posun vpřed a zvýšení kvality a rozsahu tramvajových tratí, nebo třeba i výstavbu nové vozovny.

Co je reálné?

Odhadovat v současné době, co vše je realizovatelné v daném časovém horizontu, je srovnatelné s věštěním z křišťálové koule. Můžeme se však alespoň zasnít a zapřemýšlet, k jakým investičním akcím by mohlo, když se poštěstí, dojít.

Současně platný územní plán počítá s těmito tramvajovými tratěmi:

Zobrazit místo Rozvoj tramvajových tratí v Olomouci na větší mapě
Pokud však omezíme svůj výhled do roku 2020, kdy končí současné období OPD, nebude rozsah nových tratí tak výrazný.
vario

Krok 1. - dostavba TT na Nové Sady

Věřme tomu, že se město dohodne s majitelem poloviny obytného domu na Rooseveltově ulici a dojde tak k jeho demolici. Teoreticky již příští rok by se tak mohla začít realizovat 2. (k supermarketu Billa na Schweitzerově ulici), respektive i 3. etapa (ke křižovatce ulice Schweitzerova a Jižní). Dostavba tramvajové trati si vyžádá cca 300 milionů korun a umožní výrazněji redukovat autobusovou dopravu na jižní sídliště.

Krok 2. - výstavba nového areálu DP

116 let již existuje a svému původnímu účelu slouží původní vozovna dopravního podniku. Díky možnosti spolufinancovat její výstavbu nejen z OPD, ale i z jiných evropských fondů, existuje naděje na její realizaci. Výstavba nové vozovny je klíčová pro pořízení moderních nízkopodlažních vozidel a možnosti jejich údržby a oprav. Bez nové vozovny je olomoucký provoz odkázán stále na tramvaje koncepčně vycházející z krátkých 15 m dlouhých vozů.
Přitom není třeba masivních investic. Možností je postupovat po částech a výstavbu vozovny rozložit na několik let, aby město dokázalo tak náročnou investici ustát. Připomeňme, že odhadované náklady na výstavbu celého areálu se pohybují kolem 2 miliard korun.

Krok 3. - stavba nové trati na Tabulový vrch

Ne tolik diskutovaná, avšak ne nedůležitá trať na Tabulový vrch by si jistě měla vydobýt své místo v plánu tratí realizovaných. Na první pohled zdánlivě pro tramvajovou trať nevýznamná oblast. Avšak velké sídliště pod Tabulovým vrchem (okolí zastávek Stupkova, Jílová), nová výstavba okolo Mošnerovy ulice, přítomnost dalších rozvojových ploch, univerzitní teoretické ústavy a v neposlední řadě také areál fakultní nemocnice. To vše by mohla tato tramvajová trať nově, či proti současnosti lépe obsloužit. A bezesporu by svou existenci dokázala obhájit.

Krok 4. - bloková smyčka v centru

Bloková smyčka v blízkosti přestupního uzlu na náměstí Hrdinů patří taktéž mezi ty, které jsou zakresleny v územním plánu. Měla by procházet ulicemi 8. května - Zámečnická - Sokolská - Legionářská. Šlo by ji využít při plánovaných výlukách i operativních odklonech, avšak nemá pochopení u památkářů. Leč lze věřit, že časem bude její existence prosazena a nalezne se řešení, které bude pro památkáře schůdné.
Bloková smyčka by mohla najít své uplatnění i v běžném provozu. Již dnes by na ní mohla končit víkendová linka č. 3, která by se díky ní přiblížila více centru (například by končila a současně začínala v zastávce u Sv. Mořice).

Nevěříte, že se podaří rozhýbat olomoucké tramvaje kupředu? Můžete diskutovat pod článkem. :)

 
_

Nové jízdní řády

V neděli 14. 12. dochází k celostátní změně jízdních řádů. Úpravám se nevyhnou ani některé linky olomoucké MHD.
V tramvajovém provozu dochází ke změnám na linkách 1, 3, 4, 5 a 7, u autobusů k časovým posunům na linkách č. 10, 11, 111, 13, 16, 18, 20, 22, 50, 51 a 52.
Linka 13 bude rozdělena na dvě ramena. Ze Šlechtitelů na Hlavní nádraží se cestující i nadále dopraví linkou č. 13. Obsluhu Týnečka zajistí nově linka č. 31 vyjíždějící od Hlavního nádraží. Linka 24 bude vedena v nové trase. Obsluha technologického parku bude zajištěna okružní linkou po trase Nová Ulice - Technologický park - Nedvězí - Nová Ulice. Spoje linky bude zajišťovat minibus z linky č. 42. Ke změně trasy linky dojde i na lince č. 42. Ta bude jezdit po trase Nová Ulice - Tyfloservis - zastávky v areálu Fakultní nemocnice - Fakultní nemocnice - Pionýrská - Nová Ulice. U linek č. 24 a 42 slouží pro přestup, z/na tramvaje, zastávka Nová Ulice.
Dojde také k změně názvů zastávek. Autobusová zastávka Hraniční bude přejmenována na Nová Ulice, zastávka MŽ, Nový závod na Řepčín, železárny, zastávka MŽ, Starý závod na Řepčín, Máchova.

 
_

Situaci v Olomouci zachraňoval nástroj za 2 000 Kč

Odstranění námrazy z trolejového vedení se podařilo prakticky realizovat pouze díky relativně jednoduchému rovnači drátu, jehož princip spočívá v sevření drátu do tří kladek, které jsou umístěny těsně za sebou. Video ČT, které mimo jiné dokumentuje i postup odstraňování námrazy a efektivnost využití toho nástroje naleznete zde.

 
_

Elektrobusy v Olomouci - studie řekne, jestli se vyplatí

Olomoučtí radní souhlasili s přihlášením Olomouce do projektu ARCADIA, který pomáhá zlepšit systémy dopravy ve městech. Vedle Turína, Budapešti či Bělehradu by tak i Olomouc mohla dostat prostředky na vypracování studií souvisejících s dopravou.
Vedle pořízení studie provozu elektrobusů je ve hře i plán udržitelné městské mobility či studie provozu inteligentních dopravních systémů, nebo i otázka řešení parkovací politiky ve městě.

 
_

 •  1  
 •  2  
 •  3  
 •  4  
 •  5  
 •  6  
 •  7  
 •  8  
 •  9  
 • 10 
 •  11  
 •  12  
 •  13  
 •  14  
 •  15  
 •  16  
 •  17  
 •  18  
 •  19  
 •  20  
 • ...  77

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern