Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Dopravní podnik opětovně vypsal výběrové řízení na dodavatele elektrobusu a osmi tramvají

Po prvním neúspěšném pokusu na výběr dodavatele jednoho elektrobusu a osmi nízkopodlažních tramvají, který zrušil ÚOHS, vypsal dopravní podnik zakázky znovu.

Technické specifikace se výrazněji nezměnily, došlo spíše k drobnějším úpravám, u tramvají zůstává tedy požadavek na stoprocentní nízkopodlažnost a klimatizaci.

Například u elektrobusu již dopravní podnik neuvažuje dobíjení automatickým dobíjecím ramenem, ale průběžné dobíjení z trakční tramvajové sítě 600V formou polopantografového sběrače.

Požadované základní technické parametry elektrobusu:
- Životnost vozidla minimálně 13 roků nebo 520 000 ujetých km.
- Délka vozidla 11 – 12 m.
- Šířka karoserie vozidla max. 2,55 m.
- Obsaditelnost vozidla min 80 cestujících.

Předpokládaná cena zakázka na elektrobus (která však nemůže být překročena) činí 14 milionů korun, přičemž cena však není jediným hodnotícím kritériem. Kritérium nabídkové ceny dodávky elektrobusu včetně nákladů na záruční servis v Kč bez DPH činí 55 %, kritérium nákladů životního cyklu (náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH) 30 %, a kritérium lhůty pro dodání – průběžná lhůta pro dodání elektrobusu v kalendářních dnech pak 15 %. Nejzazší termín pro dodání elektrobusu pak je 31.1.2018.

U tramvají dopravní podnik nově požaduje mechanickou výsuvnou nebo výklopnou rampu (původně jen výsuvnou) a nově požaduje, aby byl interier vozidla opatřen nástřikem nanotechnologií s cílem odstranění zápachů a bakterií.
Tramvaje pak musí být dodány v následujících termínech:
- 3 kusy jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním nejpozději však do 31.3.2018.
- 2 kusy jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním nejpozději však do 30.6.2018.
- 3 kusy jednosměrné tramvaje s oboustranným odbavováním nejpozději však do 30.6.2018.


Předpokládaná cena této zakázky činí 179 milionů korun a dopravní podnik předpokládá náklady životního cyklu (náklady na záruční servis) pro jeden kus dodané jednosměrné tramvaje (s jednostranným i s oboustranným odbavováním) ve výši 100 000,- Kč/rok a náklady životního cyklu (náklady na pozáruční servis) pro jeden kus dodané jednosměrné tramvaje (s jednostranným i s oboustranným odbavováním) ve výši 350 000,- Kč/rok

Kritérium nabídkové ceny činí 55 %, kritérium nákladů životního cyklu (náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH) 30 % a kritérium lhůty pro dodání (průběžná lhůta pro dodání v kalendářních dnech) 15 %.
Poslední kritérium bude dopravní podnik hodnotit v subkritériích, která jsou včetně jejich váhy v oblasti tohoto kritéria zadavatelem stanovena takto:
1.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 3 kusů jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 60 %
2.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 2 kusů jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 20 %
3.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 3 kusů jednosměrné tramvaje s oboustranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 20 %

Zdroj: dpmo.cz
 
_

Dopravní podnik opraví oblouk v Brněnské ulici

Dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na opravu oblouku v Brněnské ulici. Z části bude kolejový svršek zcela nový, zčásti opravený včetně úpravyGPK. Mimo oblouku dojde k opravě trati až po zastávku Pionýrská na straně jedné a téměř až po křížení s ulicí Čajkovského na straně druhé.
Předmětem stavby je také nový asfaltový kryt na křížení přes Brněnskou ulici a nové automatické kolejové mazníky na solární pohon před obloukem (v obou směrech). Téměř samozřejmostí je již výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi a patními návleky.
V místě křižovatky se bude tramvajová trať opravovat na dvě etapy (po půlkách). V první etapě se provede oprava části tramvajové trati přibližně do poloviny křižovatky ul. Brněnská směr Hraniční, v druhé etapě se zrealizuje druhá polovina tramvajové trati v křižovatce směr ul. Brněnská do centra.

Dopravní podnik požaduje dokončení díla nejpozději do 6.4.2017.

 
_

Nové Solarisy jsou již v provozu

Ve čtvrtek 22.12.2016 vyjely první autobusy z řady Solaris Urbino 18 IV. generace a Solaris Urbino 12 IV. generace. Dopravní podnik uzavřel s firmou Solaris Bus & Coach S.A. a Solaris Czech spol. s.r.o. v letošním roce kontrakt na dodávky autobusů pro roky 2016 - 2018 na základě výběrového řízení. DPMO tak k dnešnímu dni vlastní 6 kloubových autobusů Solaris IV. generace a 2 autobusy Solaris (12metrové) téže generace. DPMO a.s. tak je prvním dopravním podnikem v České republice, který bude vypravovat tato nová vozidla.
Celková cena kontraktu činí 156,5 mil. Kč. Autobusy nové generace se od starších typů liší novým, výrazným designem. Interiér doznal méně zásadních změn. Oproti předváděcímu autobusu SU18 (ev.č. 802), který zavítal do Olomouce v srpnu letošního roku, však autobusy nejsou vybaveny internetovým připojením (WiFi) a USB nabíjecími porty.

Dopravní podnik nyní má ve svém vozovém parku 90% nízkopodlažních autobusů a i nadále bude starší typy autobusů (Karosa) postupně vyřazovat. Stoprocentně nízkopodlažního vozového parku autobusů chce dopravní podnik dosáhnout ihned po další dodávce autobusů Solaris, tedy v průběhu roku 2017.
novesu2017novesu2017 
_

První ze dvou letošních Varií dorazilo

První letošní Vario LFR.S ev.č. 244 ve středu 16.11. dosedlo na olomoucké koleje. Následovat ho bude Vario LFR.S ev.č. 245. Po dodání druhého vozu tak vozový park dopravního podniku bude disponovat 32 nízkopodlažními tramvajemi Vario (z toho 14 oboustranných). Připomeňme, že zakázku se jménem "Rekonstrukce a modernizace 2 ks tramvají T3 na tramvaje částečně nízkopodlažní" vyhrála společnost Pragoimex za cenu 40 789 100 Kč s DPH (resp. 33 710 000 Kč bez DPH), přičemž Pragoimex byl jediným uchazečem. Obě tramvaje měly být dodány nejpozději 15. 12. 2016.

 
_

Změna jízdních řádů od 11. 12. 2016

S platností od neděle 11. 12. 2016 dochází k úpravě jízdních řádů. Změny se dotknou pouze autobusových linek, jízdní řády tramvajových linek zůstávají beze změn. Důvodem změn jsou podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

U linek, které nejsou ve výčtu uvedeny, nedošlo ke změnám.

Linka č. 10

 • Spoje s odjezdem ze zastávky Gymnázium Hejčín (směr Civilní obrana) dojde k uspíšení z 5.16 na 5.11. Spoj pojede nově již ze zastávky Ladova v 5.09.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Gymnázium Hejčín (směr Civilní obrana) v 13.40 pojede nově již ze zastávky Ladova v 13.38.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Civilní obrana (směr Gymnázium Hejčín) s odjezdem v 15.14 bude prodloužen až do zastávky Ladova.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Nová Ulice v 16.35 bude nově prodloužen až do zastávky Ladova.

Linka č. 11

 • U prvního spoje s odjezdem ze zastávky Na Pile (směr Lošov) dojde k opoždění ze 4.28 na 4.29 v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Lošov) v 13.09 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.06 v pracovní dny.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Svatý Kopeček, ZOO) v 13.37 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.34 v pracovní dny.

Linka č. 12

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Řepčín, železárny) dojde k opoždění ze 4.41 na 4.42 v pracovní dny. Tento spoj bude vyjíždět nově již z Holice ve 4.30.
 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) v 13.33, který nahradí stávající spoj na lince č. 19. Tento nový spoj pojede již ze zastávky Ladova v 13.11, aby po trase zajistil návoz zaměstnanců na odpolední směny do oblasti Holice.

Linka č. 13

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Šlechtitelů) dojde ke zpoždění z 22.31 na 22.35 a rovněž dojde k posunu vratného spoje o 4 minuty, a to v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Dojde tak ke sjednocení odjezdu tohoto páru spojů ze zastávky Hlavní nádraží s prázdninovým jízdním řádem.

Linka č. 14

 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Nové Sady, Ahold) v 13.16 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.13 v pracovní dny.

Linka č. 15

 • Posilový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Farmak) v 7.38 bude nově řešen přes linku č. 21.
 • Posilový spoj s odjezdem ze zastávky Farmak (směr Hlavní nádraží) v 13.33 bude nově řešen přes linku č. 21.

Linka č. 16

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Centrum Haná dojde k opoždění z 21.05 na 21.10 v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Ve dnech pracovního klidu bude spoj nově končit již na zastávce Náměstí Hrdinů a zbývající část trasy zajistí jiný kurz.

Linka č. 19

 • Na lince zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) ve 4.19 v pracovní dny z důvodu ranních návozů do zaměstnání.
 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) dojde k uspíšení ze 4.30 na 4.19 a u spoje s odjezdem ze zastávky Holice (směr Tabulový Vrch) dojde k uspíšení ze 4.42 na 4.30 ve dnech pracovního klidu.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) v 13.33 bude nahrazen novým spojem na lince č. 12, který pojede již ze zastávky Ladova.

Linka č. 20

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Chomoutov škola (směr Farmak) dojde k uspíšení ze 7.35 na 7.30 v pracovní dny z důvodu zajištění přestupnosti.

Linka č. 21

 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží v 7.38. Spoj bude veden přes zastávku Farmak a ukončen na zastávce Ladova (náhrada za posilový spoj linky č. 15).
 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Finanční úřad v 13.27. Spoj bude veden přes zastávku Farmak a bude ukončen na zastávce Hlavní nádraží (náhrada za posilový spoj linky č. 15).

Jedná se o změny v pracovní dny.

Linka č. 24

 • Na lince zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Nová Ulice v 6.57 (přes Technologický park) z důvodu zajištění návozu dětí do škol a cestující veřejnosti z lokality ulice Na Samotě v pracovní dny.

Linka č. 25

 • Z důvodu efektivity bude zrušen spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Kaufland) v 17.05. Nově bude nahrazen prodloužením spoje s odjezdem ze zastávky Kaufland, sklad v 16.50 až do zastávky Kaufland (příjezd v 17.07). Nově dojde i k uspíšení odjezdu vratného spoje ze zastávky Kaufland (směr Hlavní nádraží) z 17.10 na 17.07 ve dnech pracovního klidu.

Linka č. 27

 • V návaznosti na provoz ve vánočním období budou z důvodu prodloužené otevírací doby Globusu do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu v období 15. 12. – 23. 12. 2016.

Linka č. 111

 • V návaznosti na navýšení kapacity spojů byl ve dnech pracovního klidu na linku v průběhu června nasazen kloubový autobus. Z důvodu zajištění bezpečného otáčení vozidel u zastávky Svatý Kopeček, ZOO dojde ke změně časových poloh jízdního řádu v dopoledních hodinách. Počet spojů zůstane zachován. Linka bude v příštím roce v provozu v období od 29. 4. – 28. 9. 2017.

Linka č. 50

 • Z důvodu návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků Českých drah dojde k posunu odjezdu prvního spoje z Hlavního nádraží z 0:01 na 0:09.

Linka č. 52

 • Z důvodu návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků Českých drah dojde k posunutí odjezdu spoje z Hlavního nádraží z 1:43 na 2:07.

Zastávka na znamení

 • Na základě žádosti KMČ Neředín bude nově zastávka Pod Letištěm vzhledem k minimálnímu využití a z provozních důvodů nově pouze na znamení.

Přejmenování zastávky

 • Zastávka Teoretické ústavy, nově – Lékařská fakulta.


Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern