Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Radní schválili názvy zastávek II. a III. etapy nové trati

Názvy tramvajových zastávek na prodloužení tramvajové trati až na plánovanou točnu u křižovatky ulic Jižní a Schweitzerova jsou již jisté. Rozhodlo o nich Rada města na svém posledním zasedání.

Zastávky budou následující:
Zikova
První zastávka nové etapy. Bude umístěna přibližně v místech dnešní autobusové zastávky.

Rožňavská
Zcela nová zastávka, která bude umístěna v blízkosti zaústění stejnojmenné ulice do Zikovy.

U Kapličky
Konečná zastávka II. etapy. Zastávka v místě dnešní autobusové zastávky.

Jižní
Jediná zastávka III. etapy a zároveň konečná zastávka celého ramene s točnou u křižovatky ulic Jižní a Schweitzerova.

 
_

Dopravní podnik zakázky na tramvaje a elektrobus zrušil

Dopravní podnik na svém profilu zadavatele uvedl následující:

"Zadavatel informuje všechny zájemce, že na základě připomínek Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „poskytovatel dotace) k zadávací dokumentaci, které můžou mít vliv na okruh potencionálních zájemců, stanovení nabídkové ceny a naplnění správného procesního postupu, zadavatel ruší výše uvedené zadávací řízení.
Současně zadavatel informuje všechny zájemce, že zadavatel zapracuje tyto připomínky poskytovatele dotace a zahájí nové zadávací řízení neprodleně."


 
_

Změny v dodávkách nových tramvají a elektrobusu

Dopravní podnik před lhůtou na podání nabídek uchazečů na dodávku nových tramvají učinil několik úprav zadávací dokumentace.

Nově mají být 2 kusy jednosměrných tramvají s jednostranným odbavováním a 3 kusy jednosměrných tramvají s oboustranným odbavováním dodány nejpozději 31.8.2018.
Další zásadní změnou je, že dopravní podnik již nepožaduje plnou zpětnou kompatibilitu nových tramvají se všemi vozidly Vario, které má nyní v provozu. Podmínkou zůstává však vzájemná kompatibilita obou druhů tendrovaných tramvají v plném rozsahu.

Momentálně se předpokládá, že otvírání obálek obou zakázek (dodávka tramvají a elektrobusu) proběhne 10. 3. 2017.

 
_

Dopravní podnik opětovně vypsal výběrové řízení na dodavatele elektrobusu a osmi tramvají

Po prvním neúspěšném pokusu na výběr dodavatele jednoho elektrobusu a osmi nízkopodlažních tramvají, který zrušil ÚOHS, vypsal dopravní podnik zakázky znovu.

Technické specifikace se výrazněji nezměnily, došlo spíše k drobnějším úpravám, u tramvají zůstává tedy požadavek na stoprocentní nízkopodlažnost a klimatizaci.

Například u elektrobusu již dopravní podnik neuvažuje dobíjení automatickým dobíjecím ramenem, ale průběžné dobíjení z trakční tramvajové sítě 600V formou polopantografového sběrače.

Požadované základní technické parametry elektrobusu:
- Životnost vozidla minimálně 13 roků nebo 520 000 ujetých km.
- Délka vozidla 11 – 12 m.
- Šířka karoserie vozidla max. 2,55 m.
- Obsaditelnost vozidla min 80 cestujících.

Předpokládaná cena zakázka na elektrobus (která však nemůže být překročena) činí 14 milionů korun, přičemž cena však není jediným hodnotícím kritériem. Kritérium nabídkové ceny dodávky elektrobusu včetně nákladů na záruční servis v Kč bez DPH činí 55 %, kritérium nákladů životního cyklu (náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH) 30 %, a kritérium lhůty pro dodání – průběžná lhůta pro dodání elektrobusu v kalendářních dnech pak 15 %. Nejzazší termín pro dodání elektrobusu pak je 31.1.2018.

U tramvají dopravní podnik nově požaduje mechanickou výsuvnou nebo výklopnou rampu (původně jen výsuvnou) a nově požaduje, aby byl interier vozidla opatřen nástřikem nanotechnologií s cílem odstranění zápachů a bakterií.
Tramvaje pak musí být dodány v následujících termínech:
- 3 kusy jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním nejpozději však do 31.3.2018.
- 2 kusy jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním nejpozději však do 30.6.2018.
- 3 kusy jednosměrné tramvaje s oboustranným odbavováním nejpozději však do 30.6.2018.


Předpokládaná cena této zakázky činí 179 milionů korun a dopravní podnik předpokládá náklady životního cyklu (náklady na záruční servis) pro jeden kus dodané jednosměrné tramvaje (s jednostranným i s oboustranným odbavováním) ve výši 100 000,- Kč/rok a náklady životního cyklu (náklady na pozáruční servis) pro jeden kus dodané jednosměrné tramvaje (s jednostranným i s oboustranným odbavováním) ve výši 350 000,- Kč/rok

Kritérium nabídkové ceny činí 55 %, kritérium nákladů životního cyklu (náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH) 30 % a kritérium lhůty pro dodání (průběžná lhůta pro dodání v kalendářních dnech) 15 %.
Poslední kritérium bude dopravní podnik hodnotit v subkritériích, která jsou včetně jejich váhy v oblasti tohoto kritéria zadavatelem stanovena takto:
1.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 3 kusů jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 60 %
2.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 2 kusů jednosměrné tramvaje s jednostranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 20 %
3.subkritérium: průběžná lhůta pro dodání 3 kusů jednosměrné tramvaje s oboustranným odbavováním cestujících v kalendářních dnech váha 20 %

Zdroj: dpmo.cz
 
_

Dopravní podnik opraví oblouk v Brněnské ulici

Dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na opravu oblouku v Brněnské ulici. Z části bude kolejový svršek zcela nový, zčásti opravený včetně úpravyGPK. Mimo oblouku dojde k opravě trati až po zastávku Pionýrská na straně jedné a téměř až po křížení s ulicí Čajkovského na straně druhé.
Předmětem stavby je také nový asfaltový kryt na křížení přes Brněnskou ulici a nové automatické kolejové mazníky na solární pohon před obloukem (v obou směrech). Téměř samozřejmostí je již výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi a patními návleky.
V místě křižovatky se bude tramvajová trať opravovat na dvě etapy (po půlkách). V první etapě se provede oprava části tramvajové trati přibližně do poloviny křižovatky ul. Brněnská směr Hraniční, v druhé etapě se zrealizuje druhá polovina tramvajové trati v křižovatce směr ul. Brněnská do centra.

Dopravní podnik požaduje dokončení díla nejpozději do 6.4.2017.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern