Stránky o olomoucké MHD

Historie

Historie tramvajové dopravy


18.1.1882Radní rozhodli o vybudování pouliční dráhy, na které budou nasazeny parní tramvaje.
13.4.1886Komise předložila zastupitelstvu návrh vybudovat elektrickou tramvajovou trať.
1897Upřesněno zadání pro výstavbu. Zakázku převzala firma Siemens & Halske.
19.2.1898Zahájení terénních prací na staveništi vozovny a elektrárny.
1898 - 1899Dokompletováno prvních 13 tramvají.
1.4.1899Zahájen tramvajový provoz v Olomouci. Tramvajová trať měřila 5 353 m.
28.9.1899Tramvaje nepřekonaly stoupání 24 ‰ v Denisově ulici a proto byl do každého trakčního vozu přidán ještě jeden motor.
30.10.1914Tramvajová dráha byla na západě prodloužena k novému hřbitovu v Neředíně.
16.4.1919Od této doby jezdí pouliční dráha pouze v jedné obci. Do této doby byly okolní obce (Neředín, Hodolany, ...) samostatné.
29.11.1913Zvýšení maximální rychlosti z 18 km/h na 26 km/h.
10.9.1932Prodloužení tramvajové trati v Neředíně k letišti. (Jediná tramvajová trať v ČSR vedená k letišti)
12.10.1947Otevřen první zdvoukolejněný úsek tramvajové trati do Hodolan o délce 1 504 metrů.
prosinec 1947Jednokolejné prodloužení trati v Hodolanech od Husova sboru po lihovar.
12.12.1948Dvoukolejné prodloužení trati z Hodolan až na Bělidla (2131 m.). Trať postavili obyvatelé těchto čtvrtí svépomocí.
1950Zdvoukolejněn celý úsek od náměstí Hrdinů po hřbitovy.
19.10.1954Poslední den provozu tramvají na Horním náměstí. Následující den byla zprovozněna dvoukolejná trať ulicemi Pekařská, 8. května a třídou Svobody.
27.12.1955Zprovozněna dvoukolejná tramvajová trať od dnešního okresního soudu k tržnici.
1957Po Olomouci začaly jezdit první čtyřnápravové tramvaje T1.
15.3.1958Zahájen provoz na kolejové smyčce Fibichova.
26.11.1958Dokončení prodloužení tramvajové trati na Nové Ulici asi o 178 metrů.
3.1.1960Prodloužení odstavné koleje v Sokolské ulici.
31.7.1981Zrušena tramvajová trať na Novou Ulici kolem nemocnice.
12.8.1981Uvedena do provozu tramvajová trať na Novou Ulici ulicí Brněnskou zakončenou první dvoukolejnou smyčkou v Olomouci.
1.11.1981Po čtrnácti letech byl obnoven noční tramvajový provoz.
19.12.1983Po třinácti letech byl vozový park rozšířen o první dvě tramvaje T3 SUCS.
24.3.1986Zahájen provoz souprav T3 SUCS.
duben 1989Zahájeno odstavování tramvají na prodlouženém odstavném kolejišti ("Rubiku"). Celkem se na něj dalo odstavit 36 tramvají.
1989/1990Proběhla soutěž na nové řešení přednádražního prostoru. Vítězná varianta s tramvajovým rondelem s projížděním po směru hodinových ručiček nebyla nikdy realizována.
1.5.1994Zavedeno elektronické odbavování cestujících (Savs).
Říjen 1995Zahájena stavba tramvajové tratě od Tržnice k Hlavnímu nádraží.
25.4.1997Zprovozněna tramvajová trať od Tržnice k Hlavnímu nádraží dlouhá 1.8 km.
22.9.1997Zahájen provoz na opravené křižovatce na Náměstí Hrdinů. Oprava obohatila tuto křižovatku o oblouk spojující Palackého a Třídu Svobody.
5.12.1998Tramvaj Astra svezla v Olomouci první cestující.
1.4.1999Sto let tramvajové dopravy v Olomouci.
22.10.2004Oficiální otevření zdvoukolejněného úseku v Neředíně.
23.8.2006První tramvaj typu Trio byla dodána do Olomouce.
20.9.2006Dodána první nízkopodlažní tramvaj délky odpovídající tramvaji T3 - tramvaj typu VarioLF.E
14.6.2012Poklepáním na základní kolejnici byly zahájeny práce na stavbě nové tramvajové trati Tržnice - Nové Sady
29.11.2013Dokončena výstavba první etapy nové tramvajové trati na Nové Sady. První úsek je dlouhý 1,4 km a končí za zastávkou Trnkova.
Některé údaje jsou doplněny z knihy "Olomoucké tramvaje 1899 - 1999"


Linkové vedení v historii

1988


Linka č. 1 Nová Ulice - Pionýrská - Fakultní nemocnice - Nám. ČSLA - Smetanovy sady - Okresní soud - Nám. Národních hrdinů - Prior- Náměstí Republiky - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova ulice - a zpět
Linka č. 2 Neředín - Ústřední hřbitov - Foerstrova - Šibeník - Nádraží Olomouc-město - Nám. Národních hrdinů - Prior - Nám. Republiky - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova ulice - a zpět
Linka č. 3 Tržnice - Okresní soud - Nám. Národních hrdinů - Prior- Náměstí Republiky - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova ulice - a zpět
Linka č. 4 Nová Ulice - Pionýrská - Fakultní nemocnice - Nám. ČSLA - Smetanovy sady - Okresní soud - Nám. Národních hrdinů - Prior- Náměstí Republiky - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Železárny Petra Bezruče - Nové divadlo - Rejskova - Bělidla - Pavlovičky - a zpět (i noční provoz)
Linka č. 5 Neředín - Ústřední hřbitov - Foerstrova - Šibeník - Nádraží Olomouc-město - Nám. Národních hrdinů - Prior - Nám. Republiky - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Železárny Petra Bezruče - Nové divadlo - Rejskova - Bělidla - Pavlovičky - a zpět (i noční provoz)


1974


Linka č. 1 Nová Ulice- Pionýrská- Dětská klinika- Fakultní nemocnice- Nám. ČSLA- Smetanovy sady- Okresní soud- Nám. Národních hrdinů- Mořické náměstí- Náměstí Republiky- Hotel Palác- Žižkovo náměstí- U Bystřičky- Hlavní nádraží- Fibichova ulice- a zpět
Linka č. 2 Krematorium- Ústřední hřbitovy- Samoobsluha- Foersterova- Šibeník- Nádraží Olomouc město- Nám. Národních hrdinů- Náměstí Republiky- Hotel Palác- Žižkovo náměstí- U Bystřičky- Hlavní nádraží- Fibichova ulice- a zpět
Linka č. 3Tržnice- Okresní soud- Nám. Národních hrdinů- Náměstí Republiky- Hotel Palác-Žižkovo náměstí- U Bystřičky- Hlavní nádraží- Fibichova ulice- a zpět
Linka č. 4Nová Ulice- Pionýrská - Dětská klinika - Fakultní nemocnice - Nám. ČSLA - Smetanovy sady - Okresní soud - Nám. Národních hrdinů - Mořické náměstí - Náměstí Republiky - Hotel Palác - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Železárny Petra Bezruče - Nové divadlo - Rejskova - Bělidla - Pavlovičky - a zpět
Linka č. 5Krematorium - Ústřední hřbitovy - Samoobsluha - Foersterova - Šibeník - Nádraží Olomouc město - Nám. Národních hrdinů - Mořické náměstí - Náměstí Republiky - Hotel Palác- Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Železárny Petra Bezruče - Nové divadlo - Rejskova - Bělidla - Pavlovičky- a zpět
Linka č. 6Tržnice - Okresní soud - Nám. Národních hrdinů - Náměstí Republiky - Hotel Palác - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Železárny Petra Bezruče - Nové divadlo - Rejskova - Bělidla - Pavlovičky - a zpět


Historie autobusové dopravy


30.12.1926 Byly zahájeny zkušební jízdy prvních autobusů na území města Olomouce a v okolí.
7.2.1927 Zastupitelstvo města předalo provozování autobusů Rudolfu Synovcovi. V této době vlastnil 4 autobusy. Tři vozy Škoda 505 a jeden vůz Praga AN.
1.1.1933 Městská autobusová doprava byla předána Elektrickým podnikům hlavního města Olomouce
Březen 1939 Přechod na pravosměrný provoz.
1943 - 1945 Zakoupeno celkem pět vlečných vozů.
1947 Byly zakoupeny první autobusy Škoda 706 RO
1952 Písmenné označení linek (A až K) nahrazeno číselným (11 až 18).
Březen 1959 Zakoupeny první autobusy Škoda 706 RTO.
1.10.1962 Zaveden samoobslužný provoz na lince 13.
1968 Vyřazeny první autobusy Škoda 706 RO.
1969 Zakoupeny první vozy ŠM 11.
1979 Vyřazena většina autobusů Škoda 706 RTO. Byly také zakoupeny první autobusy Ikarus 280.
1988 Vyřazeny poslední autobusy řady ŠM 11.
1994 Zavedeno elektronické odbavování cestujících.
2003 Dodány první stoprocentně nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino 12.
2004 Dodán první stoprocentně nízkopodlažní kloubový autobus Solaris Urbino 18.
7.6.2005 Ukončen provoz Ikarusů 280.08.


Linkové vedení v historii

1988


Uvedeny jsou jen vybrané zastávky
Linka č. 11 Tržnice - Prefa - Hlavní nádraží - Samotišky - Kopeček - Lošov - Radíkov - a zpět
Linka č. 12 Tabulový vrch - dr. S. Allenda - Nám. Národních hrdinů - Tržnice - Hlavní nádraží - Nový Svět - Sempra - a zpět
Linka č. 13 Řepčín - Šibeník- Nám. Národních hrdinů- Tržnice - Nové Sady - Čistička - a zpět
Linka č. 14 Černovír- Klášterní Hradisko - Dobrovského - Nám. Národních Hrdinů - Tržnice - Povel - Nové Sady - Čistička - a zpět
Linka č. 15 Tržnice - Nám. Národních hrdinů - Dobrovského - Hlavní nádraží - OLMA - Bystrovany - Droždín - Bukovany - a zpět
Linka č. 16 Hlavní nádraží - ONV - ČSAO - Nám. ČSLA - Foersterova - Panoráma - Řepčín - a zpět
Linka č. 17 Farmakon - Lazce - Nám. Národních hrdinů- Tržnice - Povel - Slavonín - Nemilany - Nedvězí - a zpět
Linka č. 18 Tržnice - Nám. Národních hrdinů - Lazce - Chomutov - Horka - Skrbeň - a zpět
Linka č. 19 Tabulový vrch - Fr. Stupky - Nám. Národních hrdinů - Tržnice - Hlavní nádraží - Hodolany - Holice - Nový Dvůr - a zpět
Linka č. 20 Tabulový vrch - Fr. Stupky - Nám. Národních hrdinů - Tržnice - Hlavní nádraží - Hodolany - Zemědělské stavby - Panelárna - a zpět
Linka č. 21 Droždín - Samotišky - Pavlovičky - Hlavní nádraží - Tržnice - Nám. Národních Hrdinů - Dobrovského - Klášterní Hradisko - Farmakon - a zpět
Linka č. 22 Tabulový vrch - Fr. Stupky - Nám. Národních hrdinů - Tržnice - Nový Svět - Sempra - a zpět
Linka č. 23 Týneček - Pavlovičky - Hlavní nádraží - Dobrovského - Šibeník - Řepčín - Horka- Chomoutov - a zpět
Linka č. 24 Černovír - Lazce - Nám. Národních hrdinů - Tržnice- Povel - Slavonín - Nedvězí - a zpět
Linka č. 25 Olma - Hlavní nádraží - Klášterní Hradisko - Lazce - Nám. Národních Hrdinů - Tržnice - Nový Svět - Sempra - a zpět
Linka č. 26 Hlavní nádraží - Prefa - Povel - Foerstrova - Jílová - Řepčín - a zpět
Linka č. 27 Masokombinát - Hlavní nádraží - Pavlovičky - Chvalkovice - a zpět
Linka č. 28 Břuchotín - Horka - Křelov - Řepčín - Nám. Národních Hrdinů - Neředín - Topolany - a zpět

1974


Uvedeny jsou jen vybrané zastávky
Linka č. 11 Nám. Národních hrdinů - Tržnice - Hlavní nádraží - Na špici - Samotišky - Kopeček - Lošov - Radíkov-a zpět
Linka č. 12 ul. dr. S. Allenda- Panoráma- Nám. Národních hrdinů- Tržnice- Hlavní nádraží- Zora- Prefa- ČSAO- Nový Svět- VÚZ- a zpět
Linka č. 13 Řepčín- Moravské železárny- Na trati- Šibeník- Nám. Národních hrdinů- Tržnice- Smetanovy sady- Nové Sady- a zpět
Linka č. 14 Černovír- Klášterní Hradisko- Dobrovského- Nám. Národních Hrdinů- Tržnice- Smetanovy sady- Nové sady- a zpět
Linka č. 15 Tržnice- Nám. Národních hrdinů- Dobrovského- U Bristolu- Hlavní nádraží- Ostravská- OLMA- Bystrovany- Droždín- Bukovany- a zpět
Linka č. 16 ONV- Hlavní nádraží- Tržnice- Nám. ČSLA- Foersterova- Panoráma- Řepčín nemocnice- Moravské železárny- Řepčín konečná- a zpět
Linka č. 17 Farmakon- Lazce- třída Lidových milicí- Nám. Národních hrdinů- Nám. ČSLA- Botanická zahrada- Slavonín- Nemilany- a zpět
Linka č. 18 Tržnice- Nám. Národních hrdinů- Lazce- Jezírka- Chomutov- Horka- a zpět
Linka č. 19 Ul. dr. S. Allenda- Fr. Stupky- Nám. Národních hrdinů- Tržnice- Ul. 17. listopadu- Hlavní nádraží- Hodolany- Holice- Nový Dvůr- a zpět
Linka č. 20 Hlavní nádraží- STS- Zemědělské stavby- a zpět (Jen v pracovní dny)
Linka č. 22 Nám. Národních hrdinů- Tržnice- Hlavní nádraží-Na špici- Pavlovičky- Týneček- a zpět (Jen v pracovní dny)

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern