Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Třída 1. máje se dokončuje, otevře se 22. listopadu

Stavební práce v ulici 1. máje jsou po více jak půl roce dokončeny a vše se připravuje na uvedení ulice, včetně tramvajové trati, do běžného provozu. Rekonstrukce započala 7. 4. 2017 a celou stavbu realizovala společnost EUROVIA CS, a.s. Zrekonstruována byla celá komunikace včetně tramvajové tratě i kanalizace a kanalizační přípojky či veřejné osvětlení.
Oproti původním předpokladům je dokončení stavby o dva týdny opožděno, původně se totiž předpokládalo, že celá stavba bude dokončena přesně po sedmi měsících, tedy 7. 11. 2017.
1maje31maje31maje31maje31maje3

V minulých dnech proběhla technicko-bezpečnostní zkouška. Záběry z ní zveřejnil dopravní podnik a můžete se na část z ní podívat na videu níže. Zachycuje průjezd tramvaje VarioLF plus/o od Masarykovy třídy k náměstí Republiky rychlostí cca 50 km/h. Takové rychlosti tramvaje v dotčeném úseku dosahovat nebudou, ale takto rychlý průjezd je třeba pro ověření spolehlivosti budoucího provozu.
 
_

Desítka nových Solarisů dorazila, Karosy ustupují

Po dodávce desítky nových Solarisů Urbino (krátkých ev.č. 647, 648, 649, 650, 651, 652 a 653, kloubových ev.č. 422 a 423 a minibusu ev.č. 552) nabízí dopravní podnik k prodeji sedm posledních Karos, které doposud měl ve svém majetku.

Po definitivním vyřazení posledních provozních kusů (momentálně ještě 769, 771, a 775) se tak autobusový provoz MHD v Olomouci stane plně nízkopodlažním. Definitivně se poslední Karosy rozloučí s dopravním podnikem v rámci Dne otevřených dveří dne 3. 6. 2017, který se koná ku příležitostí 90 let městské autobusové dopravy v Olomouci.

 
_

Sedmiměsíční výluka začíná

V pátek 7. 4. 2017 začíná sedmiměsíční výluka tramvajové trati přes centrum a naopak končí výluka "novoulické větve".
Níže naleznete fotky z posledního víkendu provozu po trati v ulici 1. máje před rekonstrukcí.
Chyba značky: <txp:php>
error_reporting (E_ALL);
echo '<table class="stoprocent"><tr><td>';
$vysledek=mysqli_query($con, "SELECT * from fotogalerie.cpg15x_pictures WHERE keywords like '1maje2' ORDER BY filename asc");
while ($zaznam=MySQLi_Fetch_Array($vysledek))
echo '<a href="/galerie/albums/'.$zaznam[filepath].''.$zaznam[filename].'" data-lightbox="1maje2" title="'.$zaznam[caption].'"><img class="fotogalerie" src="/galerie/albums/'.$zaznam[filepath].'thumb_'.$zaznam[filename].'" alt="'.$zaznam[keywords].'" title="'.$zaznam[caption].'" /></a>';
echo '</td></tr></table>';
</txp:php> ->  Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given při zpracování formy default na stránce default
Chyba značky: <txp:php>
error_reporting (E_ALL);
echo '<table class="stoprocent"><tr><td>';
$vysledek=mysqli_query($con, "SELECT * from fotogalerie.cpg15x_pictures WHERE keywords like '1maje2' ORDER BY filename asc");
while ($zaznam=MySQLi_Fetch_Array($vysledek))
echo '<a href="/galerie/albums/'.$zaznam[filepath].''.$zaznam[filename].'" data-lightbox="1maje2" title="'.$zaznam[caption].'"><img class="fotogalerie" src="/galerie/albums/'.$zaznam[filepath].'thumb_'.$zaznam[filename].'" alt="'.$zaznam[keywords].'" title="'.$zaznam[caption].'" /></a>';
echo '</td></tr></table>';
</txp:php> ->  Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given při zpracování formy default na stránce default 
_

V pátek 7. 4. začne oprava ulice 1. máje

1maje1Kompletní oprava ulice 1. máje, k tomu pak opravy tramvajové trati, výhybek, dláždění od náměstí Hrdinů až po náměstí Republiky, si vyžádají celkem sedmiměsíční výluku. Po letech odkladů začíná fakticky, po rekonstrukci Denisovy a Pekařské ulice v roce 2007, II. etapa rekonstrukce tepny tramvajové sítě v Olomouci - tratě přes centrum.

Dopravní podnik společně s městem předložili následující návrh výlukového provozu:

TRAMVAJOVÝ PROVOZ
Po dobu prací bude v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů/Palackého probíhat výluka tramvajového provozu.
Tramvajové linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.
Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
Tramvajová linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.
Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a třídu Kosmonautů.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ
Autobusová linka č. 50 bude ze zastávky Žižkovo náměstí směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů a zpět vedena po objízdné trase.

Změny v obsluze zastávek linky č. 50:
U Dómu směr Náměstí Republiky – neobsluhována
U Dómu směr Žižkovo náměstí – u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Náměstí Republiky – neobsluhována, ve směru od Hl. nádraží nahrazena zastávkou DPMO na ulici Dobrovského
U Sv. Mořice – neobsluhována

Autobusový provoz dále v omezeném rozsahu zajistí náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Náhradní doprava bude vedena po trase Hlavní nádraží – U Dómu – Hlavní nádraží výlukovými autobusy X.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:
Hlavní nádraží – zastávka linky č. 19 směr Tabulový vrch (označník C)
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců

U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – označník F

Mezi zastávkami Žižkovo náměstí – U Dómu – Žižkovo náměstí bude linka vedena po objízdné trase.

Úsek mezi zastávkami U Dómu – Nám. Republiky - Náměstí Hrdinů/Palackého a zpět nebude v době výluky obsluhován.

Zdroj: Olomouc.eu

Kapesní jízdní řády a zastávkové jízdní řády naleznete na webu DPMO.

Tento návrh je však absolutně nedostačující a přese všechny snahy o zatraktivnění MHD v Olomouci shazuje nejen páteřní síť MHD, ale MHD jako celek do roviny nespolehlivého a nepoužitelného systému. Zejména z těchto důvodů:

1) Přetržení vazby jih města - centrum a opuštění obsluhy části centra
Faktické přerušení dopravní vazby mezi významnými cíli cest v centru (Žižkovo náměstí) s jižní polovinou města a úplné opuštění obsluhy části centra (náměstí Republiky), je absolutně zásadním deliktem. Systém MHD je rázem absolutně znehodnocen, ačkoliv takový zásah rozhodně není nutný. Sedmiměsíční výluka je vyžádána pouze pro rekonstrukci TT v centru, nikoliv však pro rekonstrukci dláždění a výhybek v celé trase, které vyžadují výluku maximálně v řádu týdnů (lze akceptovat po doby letních prázdnin).
Řešení za využití obousměrných tramvají se nabízí. I v případě, že by toto řešení nebylo z jakéhokoliv důvodu schůdné, bylo by možné uvažovat o NAD v celé trase Náměstí Hrdinů - Studentská/Zámečnická (náhradní dočasná zastávka) - Žižkovo náměstí - Hlavní nádraží. O podobné řešení však zjevně nebyl zájem. Lze se domnívat, že "osekáním" nákladů na provoz MHD město zčásti sanuje svůj rozpočet pro tuto investiční akci.

2) Omezení kapacity Hlavní nádraží - centrum
Mezi hlavním nádražím a centrem v běžný pracovní den jezdí 6 linek (15 min. interval) o kapacitě tramvají Astra nebo 2xT3 (resp. Vario), zatímco při výluce to budou pouze 3 linky (2x 15 min interval, 1x 7,5 min), reálný pokles kapacity všech spojů v relaci Hlavní nádraží - centrum tak je 1/3, pomineme-li cestující, jejichž cíl může být na trase výlukového autobusu X.
Jinými slovy, lze očekávat, že každý spoj v běžný pracovní den bude muset pojmout o 30 % více cestujících.

3) Kulhavý interval do Neředína
Do Neředína bude vedena linka č. 7 v PD v intervalu cca 7-8 minut, což odpovídá vedení dvou linek v patnáctiminutovém intervalu v prokladu.
Zajímavější pohled naskýtají sloupce s jízdními řády pro soboty, neděle a svátky. Dopravní podnik zde totiž navrhuje kulhavý interval 5 a 10 minut mezi spoji. Velmi netradiční řešení, které však zřejmě nemá ani racionální důvod. Jediným důvodem (který zřejmě DP motivoval k tomuto kroku) je pravidelný proklad linky č. 7 s linkou X4. S ohledem k souběhu linek pouze v úseku Okresní soud - Hlavní nádraží je však efekt prakticky nulový.

 
_

Dopravní podnik poptává další "wany"

Další dvě modernizované jednočlánkové, jednosměrné tramvaje délky do 16 m a výškou podlahy nad TK 350 a max. 860 mm s minimálním podílem nízkopodlažní části 33 %. To je předmětem zakázky, kterou dnes oficiálně vypsal dopravní podnik.

Oproti poslední zakázce, na základě které byly pořízeny VariaLFR.S ev.č. 244 a 245 doznaly technické specifikace drobné změny. Nové požadavky stejného charakteru však již byly taktéž v požadavcích na nové stoprocentně nízkopodlažní tramvaje. Dopravní podnik tedy požaduje interiér vozidel opatřit nástřikem nanotechnologií s cílem odstranění zápachů a bakterií a nyní navíc také ochrannou fólií proti vandalismu s životností fólie nejméně 8 let, přičemž grafika fólie podléhá schválení zadavatele. Ochranná folie byla poprvé použita do Aster ev.č. 203 a 204 a dopravní podnik se s ní pochlubil na svém facebookovém profilu.

Obě tramvaje mají být dodány nejpozději do 30. 6. 2018.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern