Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Výluka kvůli rekonstrukci Wolkerovy zahájena, rekonstrukce ulice 1. máje se stále odkládá

Minulý týden byla zahájena výluka tramvají v úseku Okresní soud - Nová Ulice v souvislosti s rekonstrukcí Wolkerovy ulice. Jak ulice vypadala ještě v pondělí14. 3. se můžete podívat níže. Dnes jsou již v celém úseku vytrhány koleje. Práce na trati mají být dokončeny do 10.4., aby již 11.4. mohla být zahájena výluka na trati přes tržnici z důvodu rekonstrukce úseku Okresní soud - Tržnice.
wolkerova1wolkerova1wolkerova1wolkerova1
Ulice 1. máje, jejíž celková rekonstrukce, včetně inženýrských sítí, má být letos zahájena, se zatím stále odkládá kvůli problémům s výběrovým řízením na zhotovitele. Provoz tak bude ještě nějakou dobu stavebními pracemi nedotčen.
1maje11maje11maje11maje1


 
_

Elektrobus má obsloužit novou linku obsluhující centrum města

sorebn8Elektrobus, s jehož pořízením počítá připravovaný projekt, který bude předložen ke spolufinancování z IROPu (Integrovaný regionální operační program), bude zřejmě nasazen na novou linku, která by měla zlepšit dostupnost zdrojů a cílů cest v samotném centru Olomouce.
Zajímavý nápad, který může přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti částí centra města, může také výrazně ulehčit dopravu rezidentů některých lokalit.
Předjímat vedení nové linky je v tuto chvíli předčasné. Nicméně můžeme se pro zajímavost pokusit zanalyzovat, jak by taková linka mohla být vedena.

Napájení autobusu

Zdroj pro napájení autobusu bude nutné zřídit v blízkosti centra tak, aby autobus zbytečně nemusel zajíždět nabíjet se do garáží, nebo tramvajové vozovny. Je předčasné předjímat technologii nabíjení elektrobusu, nicméně jako vhodná z ekonomického i praktického hlediska se zdá nabíjení pomocí pantografu.
Pantograf umístěný na střeše vozidla odebírá proud z trolejí, jejichž konstrukce i technické parametry připomíná troleje trolejbusové. Horní část pantografu je pak "rozdělena" na dvě části. Pro každý pól (pro každou trolej), tak je určena jedna sběrací lišta.
Pro zřízení parkovacího místa elektrobusu tak hraje zásadní roli možnost napájení napětím 600 V, ideálně z již existujícího kabelu trakčního napájení. Vhodné parkovací plochy se tak v blízkosti centra nachází buďto u tržnice (odstavná plocha VHD), nebo na parkovišti "u letadla" na Legionářské ulici.
Vzhledem k tomu, že parkoviště v Legionářské ulici, na rozdíl od toho u tržnice, vůbec není stabilizované a nelze předpokládat jeho dlouhé trvání, i s ohledem k plánům města na rekonstrukci přilehlého zimního stadionu, vycházejme z jediného možného umístění parkoviště u tržnice v místě současné odstavné plochy, resp. "dopravního terminálu".

Obsluha lokalit hůře dostupných stávající dopravou

Vedení nové linky by mělo dostatečně pokrýt dosud hůře dostupné lokality v centru města. Považujme za hůře dostupné veškeré lokality, které jsou od stávající zastávky vzdálenější než 300 m. Těmito lokalitami pak bude Dolní, nebo Žerotínovo náměstí.
Další důležitou roli při hledání trasy pak jistě bude i zhoršená dostupnost (například kvůli výškovému převýšení) od zastávek bližších než 300 m, což je prakticky celá oblast Michalského návrší (tzn. přibližně prostor ohraničený Dolním náměstím, Horním náměstím a dále ulicemi Ztracená a Denisova.

Vedení linky

Linka vedená takto specifickým územím bude jistě okružní nebo polookružní, aby mohla pokrýt co největší území, ideálně by navázala na páteřní tramvajové linky hned na několika místech.
Předpokládáme tedy výchozí zastávku Tržnice. Autobus by byl odstaven na ploše, odkud by najížděl na svou trasu. Z pohledu snadného přestupu z a na tramvaje, se jako ideální jeví možnost přestupu hrana-hrana, a proto lze uvažovat, že by autobus zastavil na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. To by bylo vhodné i s ohledem k další jízdě autobusu do centra ulicí Aksamitovou. Bylo by jen potřeba upravit signální plán na křižovatce ulic Aksamitova x třída Svobody, který by umožnil bezkolizní jízdu autobusu z tramvajové zastávky.
Dále by měla linka obsloužit zmiňované Dolní a Žerotínovo náměstí, k přestupu na tramvajové linky jdoucí centrem by měla vyhovovat zastávka Náměstí Republiky. Na škodu by jistě nebyla zastávka na Horním náměstí a pro vyloučení souběhu s tramvajovou tratí a zlepšení dopravní dostupnosti i v lokalitě pod muzeem, by pak bylo vhodné linku vést ulicí Koželužskou.
Celá trasa nové linky by pak mohla vypadat třeba takto:
Tržnice - Kateřinská - Dolní náměstí - Horní náměstí - U Sv. Mořice - Vodární - Pekární - Náměstí Republiky - Univerzitní - Žerotínovo nám. - Dolní náměstí - Kateřinská - Tržnice.
Všechny zastávky autobusu by mohly být, vzhledem k očekávané frekvenci a taktéž s cílem úspory jízdních dob a energie, na znamení.

A jak to vidíte vy? Jak bude elektrobusová linka vedena? 
_

Dopravní podnik bude mít další nová vozidla díky IROPu

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu bude mít DPMO pět nových jednostranných tramvají, tři dvoustranné tramvaje a jeden elektrobus. Cílem je snížit škodlivé emise, které vznikají v souvislosti s provozováním hromadné dopravy.

O posílení a modernizaci vozového parku DPMO se uvažovalo už delší dobu. Původní záměr ale byl nyní aktualizován a upraven podle kritérií nově vypsané výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. K podmínkám přidělení dotace patří jak ekologický provoz, tak i nízkopodlažní verze vozidel.

„Po seznámení s podmínkami výzvy byl vypracován odpovídající projektový záměr, který jsme potom konzultovali na jednáních s DPMO, odborem koncepce a rozvoje, odborem dopravy a poskytovatelem dotace,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Výsledkem těchto jednání bylo právě vypracování finální podoby projektového záměru nákupu vozidel. Nepůjde tedy o modernizaci starších tramvají, protože ty nelze z technických důvodů přebudovat na nízkopodlažní, ale o nákup vozů nových. Novinkou oproti původním úvahám je také záměr koupě elektrobusu.

Radní se zajímali také o technické parametry elektrobusu, možnosti dobíjení jeho baterií, zkušenosti z jiných měst a reálné využití na jednotlivých trasách ve městě. Technických možností dobíjení je několik, dojezd elektrobusu je dle výrobce 200 kilometrů, podle zkušeností z pražské městské dopravy až 300 kilometrů.

Nová vozidla DPMO nakoupí do konce roku 2018. Celková předpokládaná cena by měla být 196,5 milionu korun. Z dotace Integrovaného regionálního operačního programu má město šanci získat až 85 procent nákladů. Podmínkou je, že projekt přispěje ke snížení emisí ve městě a vozidla budou bezbariérová a nízkopodlažní.

Zdroj: olomouc.eu
 
_

KIDSOK prozkoumá vazby na městskou dopravu v Olomouci a Prostějově

Jak funguje provázanost městské hromadné dopravy se železniční dopravou a autobusovou linkovou dopravou v Olomouci a v Prostějově prozkoumá KIDSOK (Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.) v průběhu března a dubna.

V sobotu 19. března 2016 a v úterý 19. dubna 2016 budou studenti Univerzity Palackého provádět průzkum cestujících, zejména se zaměřením na přestup z autobusových linek č. 780120, 780960, 890724, 920030 a 950107 na MHD v Olomouci a v Prostějově.

V sobotu 19. března 2016 a ve středu 6. dubna 2016 se pak průzkum uskuteční v osobních a spěšných vlacích Českých drah, který bude zaměřený na možný přestup z vlaku na MHD v Olomouci a Prostějově. Průzkum proběhne na trati 275 v úseku Skrbeň - Olomouc a na trati 301 v úseku Olomouc - Prostějov.

Tazatelé budou zaznamenávat zejména výchozí a cílovou zastávku, druh jízdního dokladu a zda cestující přestupují na MHD.

Zdroj: kidsok.cz
 
_

Byla vyhlášena zakázka na dodávku autobusů pro roky 2016 - 2018

Ve čtvrtek 10.3.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku nových nízkopodlažních autobusů, o kterých jsme již informovali. Dodávku osmi kloubových, sedmnácti dvanáctimetrových autobusů a jednoho malého autobusu dopravní podnik očekává do konce roku 2018.

Dopravní podnik požaduje autobusy dodávat dle následujícího harmonogramu:
do 30.9.2016 - 6 ks kloubových autobusů a 2 ks sólo autobusů
do 30.6.2017 - 2 ks kloubových autobusů, 7 ks sólo autobusů a 1 ks midibusu
do 30.6.2018 - 8 ks sólo autobusů

Technická specifikace se oproti poslední veřejné zakázce na autobusy, která byla vypsána v roce 2014, zásadněji nezměnila.
Zajímavostí je však požadavek na vybavení 2 kloubových a 2 sólo vozů a malého autobusu, které budou dodány v letech 2016 a 2017 a 4 sólo vozů, který bude dodán v roce 2018 instalovat systém automatického sčítání přepravovaných osob. Ten by měl být proveden technologií senzorů umístěných nad místem vstupů do vozidel. Systém by měl být vybaven i jednotkami vyhodnocujícími data ze senzorů.

Vnitřní informační panely budou, jak už je standardem, ve formě LCD obrazovky s pasivním chlazením s úhlopříčkou min. 22''.
Označovače taktéž, podobně jako u tramvají, budou nově umožňovat i ražení roku ve dvouciferném formátu.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern