Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Rok 2016 v olomoucké MHD

Zatímco rok 2015 byl očima šotoušů a cestujících v olomoucké hromadné dopravě poněkud nudný, rok 2016 všechno napraví. V roce, jehož uplynulo jen pár dnů se můžeme těšit na několik novinek a i dlouho očekávaných investičních akcí.

Výběrové řízení na dodavatele autobusů v letech 2016 - 2018
Dopravní podnik města Olomouce plánuje pořídit celkem 26 nových nízkopodlažních autobusů v celkové hodnotě 150 milionů korun, přičemž chce vozy pořídit v rozmezí tří let. Podle ČTK bude veřejná zakázka vypsána během několika týdnů.
V dodávkách bude dopravnímu podniku dodáno osm kloubových a sedmnáct dvanáctimetrových autobusů. Zakázku pak završuje jeden malý autobus do délky 10 metrů.
V případě, že bude zakázka uzavřená a nákup bude naplněn, bude to znamenat definitivní konec nejen všech autobusů Karosa v DPMO, ale i konec nejstarších dvanáctimetrových autobusů Solaris.

Rekonstrukce třídy 1. máje
Širší chodníky, opravená silnice i tramvajová trať, nové zastávky. To vše přinese plánovaná rekonstrukce ulice 1.máje. Celkové investiční náklady by měly přesáhnout 100 milionů korun.
Výběrové řízení na zhotovitele však doposud nebylo vypsáno a vzhledem v blížící se době stavební sezóny nezbývá pro vypsání mnoho času. V krajním případě by investice musela být přesunuta na následující rok.
Rekonstrukce ulice by měla být spolufinancována ze Švýcarských fondů.

Rekonstrukce mostů přes Moravu - protipovodňová opatření
V letošním roce započne dlouho připravovaná II.B etapa protipovodňových opatření v Olomouci. Tato "velká etapa" se skládá ze čtyř etap "malých", které budou na sebe navazovat.
Již v tomto roce tak začne například výstavba lávky nahrazující most v Komenského ulici (most U Bristolu, tj. bez tramvajové trati, pouze silniční doprava), který však bude definitivně zdemolován a nově postaven v roce 2017.
Následovat bude etapa postupné demolice a výstavby mostu na Masarykově třídě (tj. s tramvajovou tratí). Demoliční práce započnou v červenci roku 2018 a skončí přesně za rok. S ohledem na provoz tramvajové dopravy bylo přistoupeno k demolici a výstavbě mostu po polovinách. To znamená, že provoz na trati bude sveden na jednu kolej a polovina starého mostu mezitím bude zdemolována a bude postavena polovina mostu nového. Tímto postupem bude tramvajový provoz relativně nenarušen.
Podrobné informace k záměru a k dopravnímu omezení budou dostupné po aktualizaci studie, která se předpokládá v únoru.

Nové tramvaje
V novém roce plánuje dopravní podnik nákup dvou tramvají. Technické specifikace však doposud nebyly zveřejněny.

Výstavba odstavného kolejiště Fibichova
Na konci minulého roku došlo, díky pokročilému stavu rekonstrukce hlavního nádraží, ke změně vlastníka klíčových pozemků pro vybudování odstavného kolejiště u tramvajové točny Fibichova. Vlastníkem je již dopravní podnik a proto lze očekávat, že pokud se najdou finanční prostředky, tak se v průběhu tohoto roku přinejmenším začne s budováním odstavného kolejiště.

Konference pro vlakotramvaj
Město opět oprášilo plány na vlakotramvaj, která by mohla jezdit na území města (a možná i kousek za něj). Nynější trať 275 v sobě skrývá potenciál pro lepší spojení jednotlivých částí města s hlavním nádražím. Město chce v tomto roce uspořádat konferenci a otevřít tématiku na vyšší úrovni. Doposud, kromě financí, záměru brání i legislativa, která vlakotramvaje nezná.

 
_

Opravená třída Svobody - low cost a fušeřina?

Od 8. srpna až do 13. září trvala tramvajová výluka, kterou si vyžádala za posledních bezmála 20 let, první větší rekonstrukce třídy Svobody.
Při rekonstrukci byl rekonstruován svršek trati a kolejnice byly nově obloženy antivibračními blokovými prvky. Původní cena za opravu tramvajové trati byla uváděna ve výši 13 milionů, oprava výhybek na náměstí Hrdinů pak ve výši 10,5 milionů.

Rekonstrukci tramvajové trati na třídě Svobody si vyžádal drážní úřad, jelikož trať byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její úplné uzavření. Tramvajová trať v této ulici by si však zasloužila větší opravu, než kterou ji město přikleplo. Oprava tak byla spíše nízkonákladovou opravou, než větší rekonstrukcí. V dlouhodobém horizontu by totiž měla být trať upravena stejně, jako trať v Denisově a Pekařské ulici. To znamená, že by celá trať měla ležet v betonovém "korytě", aby se zmírnil hluk a vibrace od tramvajového provozu. Pravdou je, že na třídě Svobody by tato rekonstrukce byla o to složitější, že se pod ulicí nachází zasypané koryto řeky Moravy a prakticky podloží je tak nestabilní a v některých částech se propadá.

Když se však vrátíme k rekonstrukci, která právě proběhla, lze se domnívat, že i bez ohledu k tomu, že byla zvolena levnější varianta rekonstrukce, je práce "odfláknutá".

Upozorňuji, že dokumentovaný stav je k 20. 9., kdy celá stavba ještě nebyla předaná, ale nepředpokládám, že by do dnešního dne došlo k nápravě.

Na fotografiích níže lze vidět několik méně zásadních i zásadnějších chyb a nedostatků. Mezi ty menší lze zařadit například poškozené boční gumové prvky, což mohlo nastat nesprávnou manipulací, nebo chybou při následném zadláždění,
Dále minimálně na jednom místě je gumová bočnice nesprávně umístěna a od koleje odchlípnuta (vyboulena), což může způsobovat snížení efektivity pohlcování vibrací.
Nejzásadnější závadou na rekonstruované trati je však špatná niveleta koleje nedaleko za zastávkou Náměstí Hrdinů ve směru k Okresnímu soudu. Jak je vidět na fotografii, v místě se drží voda. K takové situaci by nemělo dojít a v nejnižším místě by teoreticky mělo být odvodnění (tzv. bahníky).

O kvalitě provedené rekonstrukce si můžete udělat obrázek sami.

oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015


 
_

Elektrobusy v olomouckém provozu? Možná už za pár let

Elektrobusy se již brzy mohou stát součástí vozového parku olomouckého dopravního podniku. Podle vyjádření primátora města možná už za 5 let nastane ta správná doba.

V těchto dnech po Olomouci jezdí předváděcí elektrobus SOR, který obdržel ev.č. 801. Rozhodně se však nedá mluvit o výkřiku poslední techniky. Alespoň co se týče designu. Interiér autobusu silně připomíná ještě vozidla SOR B7,5, které byly do provozu zařazeny již v roce 1996.

Obecně však elektrobusy udělaly za posledních několik let výrazný skok kupředu a alternativy s nabíjením pomocí sběrače, kdy lze elektrobus rychle nabíjet v konečné zastávce jsou zajímavým řešením především ve městech, kde existuje infrastruktury napájení tramvajového, či autobusového provozu.

Jestli se však trolejbusy do pěti let v Olomouci ve větší míře skutečně objeví a jak bude technicky řešeno nabíjení (klíčové u doposud poměrně nízkokapacitních akumulátorů) však ukáže až čas.

sorebn8sorebn8sorebn8


 
_

Elektrobus SOR zkušebně v Olomouci

Od 11. do 30. září 2015 budou mít cestující v Olomouci jedinečnou možnost vyzkoušet si jízdu elektrobusem SOR EBN 8 od společnosti SOR Libchavy spol. s r.o., který bude po tuto dobu testovat Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (obdržel evidenční číslo 801) Tento elektrobus bude nasazen do běžného provozu a střídavě bude jezdit na linkách č.13, 25 a 42.

Jedná se již o třetí autobus na elektrickou energii v rámci MHD, který bude mít DPMO k dispozici na testování, ovšem první elektrobus, ve kterém se budou moci v Olomouci svézt také cestující. O své názory a dojmy na cestování elektrobusem se cestující následně mohou podělit prostřednictvím ankety na webu DPMO.

Nasazení elektrobusu od 11. do 29. září 2015:
11.9.2015 - linka 42
12.9.2015 - zkušební jízdy
13.9.2015 - linka 13
14.9.2015 - 18.9.2015 linka 25
19.9.2015 - linka 13
20.9.2015 - linka 25
21.9.2015 - linka 25
22.9.2015 - linka 25
23.9.2015 - linka 25
24.9.2015 - linka 42
25.9.2015 - linka 25
26.9.2015 - linka 13
27.9.2015 - linka 25
28.9.2015 - linka 25
29.9.2015 - linka 42

Jízdní řády:
linka č. 42
linka č. 25
linka č. 13

Zdroj: DPMO.cz
 
_

Tarifní a linkové změny od 1. 7. 2015

Dnem 1. 7. 2015 vstupuje v platnost nový jízdní řád linek 17, 18, 24, 31, 27 a 42. Dochází také k rozšíření tarifu pro zónu 71 a další integrace vlaků do IDSOK.
S jízdním dokladem IDSOK, nově cestující budou moci využívat osobní a spěšné vlaky na tratích Olomouc – Drahanovice, Olomouc – Prostějov – Nezamyslice a Hrubá Voda – Moravský Beroun (v úseku Olomouc – Hrubá Voda byl zaveden 1. 4. 2014).
Tarif zavádí nové druhy jízdného. Je jím celoroční a 10měsíční jízdné. Celoroční občasné jízdné bude stát 3 200,- Kč, zlevněná verze polovinu této ceny. 10měsíční kupón bude prodáván pouze ve zlevněné verzi a je určen výhradně pro studenty v období školního roku. Cena jízdného na 10měsíců je 1 350,- Kč.

Linka č. 17 bude obsluhovat nově vybudovanou zastávku Slavonín, Dům seniorů v blízkosti domova seniorů Annavita. Tato zastávka byla zbudována pouze pro směr do centra. V této souvisloti dochází k úpravě jízdních dob. Cestující jedoucí z centra budou muset používat nejbližší zastávku Slavonín, křižovatka, která nemá ani zvýšenou hranu a výstup probíhá do úrovně silnice. Zastávka Jižní má v porovnání s novou zastávkou dlouhou docházkovou vzdálenost do nového domu.
Linka č. 27 bude nově vedena jako polookružní s obsluhou zastávek Olomouc CITY a Globus. Dopravu zajistí jeden autobus v intervalu 45 minut. Zastávka Globus bude zprovozněna v průběhu měsíce července 2015 v důsledku zpoždění stavebních prací. Do uvedení zastávky do provozu nebude tato zastávka obsluhována.
Na linkách 18, 24, 31 a 42 budou upraveny časové polohy spojů.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern