Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Rekonstrukce traťového úseku Okresní soud - Tržnice

Po nařízení Drážního úřadu zrekonstruovat tramvajovou trať mezi zastávkami Okresní soud a Tržnice v délce 310 m, který se za poslední rok stal jedním z nejhorších v Olomouci dopravní podnik již přistoupil k urychlenému řešení a v minulých dnech tak vydal výzvu k podání cenové nabídky na opravu tramvajové trati.

Dle požadavku dopravního podniku realizace rekonstrukce započne 11. 4. 2016 (od 6.00 hod) a dokončena má být nejpozději 6.5. 2016 (do 24.00 hod).
Rekonstrukce si vyžádá téměř čtyřtýdenní výluku, během níž bude v úseku úplně vyloučena tramvajová doprava.

 
_

Zákaz míjení na náměstí Hrdinů se stane minulostí

Dopravní podnik připravuje úpravy na tramvajové křižovatce na náměstí Hrdinů. Krátce po zahájení provozu tramvají Vario byl v obloucích mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a U Sv. Mořice umístěn zákaz míjení tramvají Vario, který tam platí dodnes. Tento zákaz míjení, který zpomaluje tramvajovou dopravu a nezřídka i blokuje celou křižovatku nyní dopravní podnik plánuje definitivně odstranit. Padne tak jedno z nejpalčivějších míst tramvajové dopravy v Olomouci.

Dopravní podnik aktuálně hledá projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci zahrnující opravu výhybek (výhybky 14, 15, 21 a 22) včetně přípojů. Sám dopravní podnik zmiňuje, že projektová dokumentace musí respektovat požadavky na rozšíření osové vzdálenosti. Dopravní podnik rovněž požaduje vyprojektování systému ovládání výhybek a návrh mazníků, které by měly snížit hlučnost v těchto vytížených obloucích.

 
_

Dopravní podnik vymění útroby své měnírny

Od května do září tohoto roku bude čekat dopravní podnik ještě jedna, neméně důležitá, i když oku cestujícího skrytá investiční akce. Dopravní podnik nechá v jedné ze svých šesti měníren - měnírny Střed - kompletně vyměnit její technologii. Dopravní podnik očekává, že náklady na výměnu technologie trakční měnírny nepřesáhnou 16 milionů korun.

 
_

Podfinancování dopravního podniku se letos projevuje naplno

Dopravní podnik v minulých letech rozhodně nedostával dostatečné finanční prostředky pro to, aby mohl adekvátně udržovat tramvajovou síť a loňský rok se situace zhoršila natolik, že byl nutný zásah Drážního úřadu (DÚ). Podobně je tomu i letos, kdy DÚ nařídil rekonstrukci mezizastávkového úseku Okresní soud - Tržnice už do konce května tohoto roku, byť DPMO předpokládal rekonstrukci až příští rok. Náklady na opravu trati a komunikace se vyšplhají asi na 3,4 milionu korun.
Ze stejného důvodu, tedy na základě požadavku DÚ, dojde v průběhu dubna a května k úplné výluce na novoulické větvi, kdy bude rekonstruován úsek mezi zastávkou Wolkerova a přejezdem v ulici Wolkerova se železniční tratí č. 275.
Zásahy DÚ jasně ukazují, jak v minulých letech byl Dopravní podnik města Olomouce podfinancován, kdy se na řádnou údržbu nedostávalo. Dokládá to i četnost rychlostních omezení, která se loňský a tento rok objevily po městě.
Nižší finanční příspěvky od města však mohou být poměrně nebezpečné, jelikož degradace kolejnic je v některých místech tak vysoká, že se již valení kola po kolejnicích vymyká všem standardům. Bohužel ani relativně nedávno rekonstruované úseky nejsou v úplně nejlepším stavu. Jako příklad může sloužit tramvajová trať v Pekařské ulici rekonstruovaná v roce 2007. Zde již delší dobu bez povšimnutí taktéž probíhá degradace hlav kolejnic. Snad se i tento úsek dočká revize a dílčích oprav při výluce tramvajové trati v centru.

 
_

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici se o kousek přiblížil

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici, který stále brání chystanému prodloužení tramvajové trati ze zastávky Trnkova dále na jihozápad na ulici Schweitzerova, se snad o kus přiblížil.
Majitelé poloviny domu, která nepatří městu, poprvé kývli na cenovou nabídku města pro jeho odkup. Stalo se tak pravděpodobně i díky zanesení stavby tramvajové trati v územním plánu mezi veřejně prospěšné stavby. To by městu výrazně ulehčilo vyvlastnění domu ve veřejném zájmu.

Další komplikace však mohou nastat při odkupu pozemků v dalších částech trasy chystané tramvajové trati. Ne všechny patří městu, nebo státním subjektům a proto se mohou menší problémy ještě vyskytnout. Dům v Rooseveltově ulici však byl největším problémem v celé chystané II. etapě tramvajové trati Tržnice - Nové Sady.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern