Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Podfinancování dopravního podniku se letos projevuje naplno

Dopravní podnik v minulých letech rozhodně nedostával dostatečné finanční prostředky pro to, aby mohl adekvátně udržovat tramvajovou síť a loňský rok se situace zhoršila natolik, že byl nutný zásah Drážního úřadu (DÚ). Podobně je tomu i letos, kdy DÚ nařídil rekonstrukci mezizastávkového úseku Okresní soud - Tržnice už do konce května tohoto roku, byť DPMO předpokládal rekonstrukci až příští rok. Náklady na opravu trati a komunikace se vyšplhají asi na 3,4 milionu korun.
Ze stejného důvodu, tedy na základě požadavku DÚ, dojde v průběhu dubna a května k úplné výluce na novoulické větvi, kdy bude rekonstruován úsek mezi zastávkou Wolkerova a přejezdem v ulici Wolkerova se železniční tratí č. 275.
Zásahy DÚ jasně ukazují, jak v minulých letech byl Dopravní podnik města Olomouce podfinancován, kdy se na řádnou údržbu nedostávalo. Dokládá to i četnost rychlostních omezení, která se loňský a tento rok objevily po městě.
Nižší finanční příspěvky od města však mohou být poměrně nebezpečné, jelikož degradace kolejnic je v některých místech tak vysoká, že se již valení kola po kolejnicích vymyká všem standardům. Bohužel ani relativně nedávno rekonstruované úseky nejsou v úplně nejlepším stavu. Jako příklad může sloužit tramvajová trať v Pekařské ulici rekonstruovaná v roce 2007. Zde již delší dobu bez povšimnutí taktéž probíhá degradace hlav kolejnic. Snad se i tento úsek dočká revize a dílčích oprav při výluce tramvajové trati v centru.

 
_

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici se o kousek přiblížil

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici, který stále brání chystanému prodloužení tramvajové trati ze zastávky Trnkova dále na jihozápad na ulici Schweitzerova, se snad o kus přiblížil.
Majitelé poloviny domu, která nepatří městu, poprvé kývli na cenovou nabídku města pro jeho odkup. Stalo se tak pravděpodobně i díky zanesení stavby tramvajové trati v územním plánu mezi veřejně prospěšné stavby. To by městu výrazně ulehčilo vyvlastnění domu ve veřejném zájmu.

Další komplikace však mohou nastat při odkupu pozemků v dalších částech trasy chystané tramvajové trati. Ne všechny patří městu, nebo státním subjektům a proto se mohou menší problémy ještě vyskytnout. Dům v Rooseveltově ulici však byl největším problémem v celé chystané II. etapě tramvajové trati Tržnice - Nové Sady.

 
_

Veřejná zakázka na rekonstrukci ulice 1. máje byla vypsána

Ve středu 3. 2. 2016 byla vypsána zakázka na zhotovitele rekonstrukce ulice 1. máje. Lhůta pro podání nabídek vyprší dne 8. 3. 2016, práce by měly být pak zahájeny v dubnu a dokončeny do konce letošního roku.

Lokalita

Rekonstruován bude celý uliční profil včetně tramvajové tratě a inženýrských sítí od náměstí Republiky po hotel Palác.

Zastávky bez přístřešků, ale s elektronickými označníky

Zastávky U Dómu budou bez přístřešků, i když dokumentace naznačuje, že přístřešky by mohly být dodatečně domontovány. Dokumentace rovněž předpokládá přípravu na umístění automatu na jízdenky.
Zastávky budou nově formou tzv. zastávkového mysu (tzn. obdobně jako je tomu na zastávce U Sv. Mořice u OD Koruna).

Troleje budou zachyceny na domech, z části na nových sloupech

Trolejové vedení bude vyhotoveno nově. Zčásti bude uchyceno na stávajících konzolách, které jsou ukotveny v domech, v minimální míře budou konzole nahrazeny novými sloupy trolejového vedení. Stávající sloupy trolejového vedení budou nahrazeny novými osmibokými v šedé barvě. Ještě před zahájením rekonstrukce budou zvlášť, na náklady DPMO, nahrazeny nevyhovující sloupy trolejového vedení i v lokalitě mimo stavbu (dále směrem k hlavnímu nádraží).

Odhlučnění tratě a antivibrační opatření, tramvajová trať

Narozdíl od rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská budou tyto opatření provedeny v daleko menší míře. Antivibrační a protihluková opatření se omezí pouze na obložení kolejnic pomocí vnitřních a vnějších pryžových bokovnic, doplněných návlekem na jejich patě.

 
_

Rok 2016 v olomoucké MHD

Zatímco rok 2015 byl očima šotoušů a cestujících v olomoucké hromadné dopravě poněkud nudný, rok 2016 všechno napraví. V roce, jehož uplynulo jen pár dnů se můžeme těšit na několik novinek a i dlouho očekávaných investičních akcí.

Výběrové řízení na dodavatele autobusů v letech 2016 - 2018
Dopravní podnik města Olomouce plánuje pořídit celkem 26 nových nízkopodlažních autobusů v celkové hodnotě 150 milionů korun, přičemž chce vozy pořídit v rozmezí tří let. Podle ČTK bude veřejná zakázka vypsána během několika týdnů.
V dodávkách bude dopravnímu podniku dodáno osm kloubových a sedmnáct dvanáctimetrových autobusů. Zakázku pak završuje jeden malý autobus do délky 10 metrů.
V případě, že bude zakázka uzavřená a nákup bude naplněn, bude to znamenat definitivní konec nejen všech autobusů Karosa v DPMO, ale i konec nejstarších dvanáctimetrových autobusů Solaris.

Rekonstrukce třídy 1. máje
Širší chodníky, opravená silnice i tramvajová trať, nové zastávky. To vše přinese plánovaná rekonstrukce ulice 1.máje. Celkové investiční náklady by měly přesáhnout 100 milionů korun.
Výběrové řízení na zhotovitele však doposud nebylo vypsáno a vzhledem v blížící se době stavební sezóny nezbývá pro vypsání mnoho času. V krajním případě by investice musela být přesunuta na následující rok.
Rekonstrukce ulice by měla být spolufinancována ze Švýcarských fondů.

Rekonstrukce mostů přes Moravu - protipovodňová opatření
V letošním roce započne dlouho připravovaná II.B etapa protipovodňových opatření v Olomouci. Tato "velká etapa" se skládá ze čtyř etap "malých", které budou na sebe navazovat.
Již v tomto roce tak začne například výstavba lávky nahrazující most v Komenského ulici (most U Bristolu, tj. bez tramvajové trati, pouze silniční doprava), který však bude definitivně zdemolován a nově postaven v roce 2017.
Následovat bude etapa postupné demolice a výstavby mostu na Masarykově třídě (tj. s tramvajovou tratí). Demoliční práce započnou v červenci roku 2018 a skončí přesně za rok. S ohledem na provoz tramvajové dopravy bylo přistoupeno k demolici a výstavbě mostu po polovinách. To znamená, že provoz na trati bude sveden na jednu kolej a polovina starého mostu mezitím bude zdemolována a bude postavena polovina mostu nového. Tímto postupem bude tramvajový provoz relativně nenarušen.
Podrobné informace k záměru a k dopravnímu omezení budou dostupné po aktualizaci studie, která se předpokládá v únoru.

Nové tramvaje
V novém roce plánuje dopravní podnik nákup dvou tramvají. Technické specifikace však doposud nebyly zveřejněny.

Výstavba odstavného kolejiště Fibichova
Na konci minulého roku došlo, díky pokročilému stavu rekonstrukce hlavního nádraží, ke změně vlastníka klíčových pozemků pro vybudování odstavného kolejiště u tramvajové točny Fibichova. Vlastníkem je již dopravní podnik a proto lze očekávat, že pokud se najdou finanční prostředky, tak se v průběhu tohoto roku přinejmenším začne s budováním odstavného kolejiště.

Konference pro vlakotramvaj
Město opět oprášilo plány na vlakotramvaj, která by mohla jezdit na území města (a možná i kousek za něj). Nynější trať 275 v sobě skrývá potenciál pro lepší spojení jednotlivých částí města s hlavním nádražím. Město chce v tomto roce uspořádat konferenci a otevřít tématiku na vyšší úrovni. Doposud, kromě financí, záměru brání i legislativa, která vlakotramvaje nezná.

 
_

Opravená třída Svobody - low cost a fušeřina?

Od 8. srpna až do 13. září trvala tramvajová výluka, kterou si vyžádala za posledních bezmála 20 let, první větší rekonstrukce třídy Svobody.
Při rekonstrukci byl rekonstruován svršek trati a kolejnice byly nově obloženy antivibračními blokovými prvky. Původní cena za opravu tramvajové trati byla uváděna ve výši 13 milionů, oprava výhybek na náměstí Hrdinů pak ve výši 10,5 milionů.

Rekonstrukci tramvajové trati na třídě Svobody si vyžádal drážní úřad, jelikož trať byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její úplné uzavření. Tramvajová trať v této ulici by si však zasloužila větší opravu, než kterou ji město přikleplo. Oprava tak byla spíše nízkonákladovou opravou, než větší rekonstrukcí. V dlouhodobém horizontu by totiž měla být trať upravena stejně, jako trať v Denisově a Pekařské ulici. To znamená, že by celá trať měla ležet v betonovém "korytě", aby se zmírnil hluk a vibrace od tramvajového provozu. Pravdou je, že na třídě Svobody by tato rekonstrukce byla o to složitější, že se pod ulicí nachází zasypané koryto řeky Moravy a prakticky podloží je tak nestabilní a v některých částech se propadá.

Když se však vrátíme k rekonstrukci, která právě proběhla, lze se domnívat, že i bez ohledu k tomu, že byla zvolena levnější varianta rekonstrukce, je práce "odfláknutá".

Upozorňuji, že dokumentovaný stav je k 20. 9., kdy celá stavba ještě nebyla předaná, ale nepředpokládám, že by do dnešního dne došlo k nápravě.

Na fotografiích níže lze vidět několik méně zásadních i zásadnějších chyb a nedostatků. Mezi ty menší lze zařadit například poškozené boční gumové prvky, což mohlo nastat nesprávnou manipulací, nebo chybou při následném zadláždění,
Dále minimálně na jednom místě je gumová bočnice nesprávně umístěna a od koleje odchlípnuta (vyboulena), což může způsobovat snížení efektivity pohlcování vibrací.
Nejzásadnější závadou na rekonstruované trati je však špatná niveleta koleje nedaleko za zastávkou Náměstí Hrdinů ve směru k Okresnímu soudu. Jak je vidět na fotografii, v místě se drží voda. K takové situaci by nemělo dojít a v nejnižším místě by teoreticky mělo být odvodnění (tzv. bahníky).

O kvalitě provedené rekonstrukce si můžete udělat obrázek sami.

oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015oprava_trida_svobody_2015


 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern