Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Zákaz míjení na náměstí Hrdinů se stane minulostí

Dopravní podnik připravuje úpravy na tramvajové křižovatce na náměstí Hrdinů. Krátce po zahájení provozu tramvají Vario byl v obloucích mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a U Sv. Mořice umístěn zákaz míjení tramvají Vario, který tam platí dodnes. Tento zákaz míjení, který zpomaluje tramvajovou dopravu a nezřídka i blokuje celou křižovatku nyní dopravní podnik plánuje definitivně odstranit. Padne tak jedno z nejpalčivějších míst tramvajové dopravy v Olomouci.

Dopravní podnik aktuálně hledá projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci zahrnující opravu výhybek (výhybky 14, 15, 21 a 22) včetně přípojů. Sám dopravní podnik zmiňuje, že projektová dokumentace musí respektovat požadavky na rozšíření osové vzdálenosti. Dopravní podnik rovněž požaduje vyprojektování systému ovládání výhybek a návrh mazníků, které by měly snížit hlučnost v těchto vytížených obloucích.

 
_

Dopravní podnik vymění útroby své měnírny

Od května do září tohoto roku bude čekat dopravní podnik ještě jedna, neméně důležitá, i když oku cestujícího skrytá investiční akce. Dopravní podnik nechá v jedné ze svých šesti měníren - měnírny Střed - kompletně vyměnit její technologii. Dopravní podnik očekává, že náklady na výměnu technologie trakční měnírny nepřesáhnou 16 milionů korun.

 
_

Podfinancování dopravního podniku se letos projevuje naplno

Dopravní podnik v minulých letech rozhodně nedostával dostatečné finanční prostředky pro to, aby mohl adekvátně udržovat tramvajovou síť a loňský rok se situace zhoršila natolik, že byl nutný zásah Drážního úřadu (DÚ). Podobně je tomu i letos, kdy DÚ nařídil rekonstrukci mezizastávkového úseku Okresní soud - Tržnice už do konce května tohoto roku, byť DPMO předpokládal rekonstrukci až příští rok. Náklady na opravu trati a komunikace se vyšplhají asi na 3,4 milionu korun.
Ze stejného důvodu, tedy na základě požadavku DÚ, dojde v průběhu dubna a května k úplné výluce na novoulické větvi, kdy bude rekonstruován úsek mezi zastávkou Wolkerova a přejezdem v ulici Wolkerova se železniční tratí č. 275.
Zásahy DÚ jasně ukazují, jak v minulých letech byl Dopravní podnik města Olomouce podfinancován, kdy se na řádnou údržbu nedostávalo. Dokládá to i četnost rychlostních omezení, která se loňský a tento rok objevily po městě.
Nižší finanční příspěvky od města však mohou být poměrně nebezpečné, jelikož degradace kolejnic je v některých místech tak vysoká, že se již valení kola po kolejnicích vymyká všem standardům. Bohužel ani relativně nedávno rekonstruované úseky nejsou v úplně nejlepším stavu. Jako příklad může sloužit tramvajová trať v Pekařské ulici rekonstruovaná v roce 2007. Zde již delší dobu bez povšimnutí taktéž probíhá degradace hlav kolejnic. Snad se i tento úsek dočká revize a dílčích oprav při výluce tramvajové trati v centru.

 
_

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici se o kousek přiblížil

Prodej problematického domu v Rooseveltově ulici, který stále brání chystanému prodloužení tramvajové trati ze zastávky Trnkova dále na jihozápad na ulici Schweitzerova, se snad o kus přiblížil.
Majitelé poloviny domu, která nepatří městu, poprvé kývli na cenovou nabídku města pro jeho odkup. Stalo se tak pravděpodobně i díky zanesení stavby tramvajové trati v územním plánu mezi veřejně prospěšné stavby. To by městu výrazně ulehčilo vyvlastnění domu ve veřejném zájmu.

Další komplikace však mohou nastat při odkupu pozemků v dalších částech trasy chystané tramvajové trati. Ne všechny patří městu, nebo státním subjektům a proto se mohou menší problémy ještě vyskytnout. Dům v Rooseveltově ulici však byl největším problémem v celé chystané II. etapě tramvajové trati Tržnice - Nové Sady.

 
_

Veřejná zakázka na rekonstrukci ulice 1. máje byla vypsána

Ve středu 3. 2. 2016 byla vypsána zakázka na zhotovitele rekonstrukce ulice 1. máje. Lhůta pro podání nabídek vyprší dne 8. 3. 2016, práce by měly být pak zahájeny v dubnu a dokončeny do konce letošního roku.

Lokalita

Rekonstruován bude celý uliční profil včetně tramvajové tratě a inženýrských sítí od náměstí Republiky po hotel Palác.

Zastávky bez přístřešků, ale s elektronickými označníky

Zastávky U Dómu budou bez přístřešků, i když dokumentace naznačuje, že přístřešky by mohly být dodatečně domontovány. Dokumentace rovněž předpokládá přípravu na umístění automatu na jízdenky.
Zastávky budou nově formou tzv. zastávkového mysu (tzn. obdobně jako je tomu na zastávce U Sv. Mořice u OD Koruna).

Troleje budou zachyceny na domech, z části na nových sloupech

Trolejové vedení bude vyhotoveno nově. Zčásti bude uchyceno na stávajících konzolách, které jsou ukotveny v domech, v minimální míře budou konzole nahrazeny novými sloupy trolejového vedení. Stávající sloupy trolejového vedení budou nahrazeny novými osmibokými v šedé barvě. Ještě před zahájením rekonstrukce budou zvlášť, na náklady DPMO, nahrazeny nevyhovující sloupy trolejového vedení i v lokalitě mimo stavbu (dále směrem k hlavnímu nádraží).

Odhlučnění tratě a antivibrační opatření, tramvajová trať

Narozdíl od rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská budou tyto opatření provedeny v daleko menší míře. Antivibrační a protihluková opatření se omezí pouze na obložení kolejnic pomocí vnitřních a vnějších pryžových bokovnic, doplněných návlekem na jejich patě.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern