Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

První ze dvou letošních Varií dorazilo

První letošní Vario LFR.S ev.č. 244 ve středu 16.11. dosedlo na olomoucké koleje. Následovat ho bude Vario LFR.S ev.č. 245. Po dodání druhého vozu tak vozový park dopravního podniku bude disponovat 32 nízkopodlažními tramvajemi Vario (z toho 14 oboustranných). Připomeňme, že zakázku se jménem "Rekonstrukce a modernizace 2 ks tramvají T3 na tramvaje částečně nízkopodlažní" vyhrála společnost Pragoimex za cenu 40 789 100 Kč s DPH (resp. 33 710 000 Kč bez DPH), přičemž Pragoimex byl jediným uchazečem. Obě tramvaje měly být dodány nejpozději 15. 12. 2016.

 
_

Změna jízdních řádů od 11. 12. 2016

S platností od neděle 11. 12. 2016 dochází k úpravě jízdních řádů. Změny se dotknou pouze autobusových linek, jízdní řády tramvajových linek zůstávají beze změn. Důvodem změn jsou podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

U linek, které nejsou ve výčtu uvedeny, nedošlo ke změnám.

Linka č. 10

 • Spoje s odjezdem ze zastávky Gymnázium Hejčín (směr Civilní obrana) dojde k uspíšení z 5.16 na 5.11. Spoj pojede nově již ze zastávky Ladova v 5.09.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Gymnázium Hejčín (směr Civilní obrana) v 13.40 pojede nově již ze zastávky Ladova v 13.38.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Civilní obrana (směr Gymnázium Hejčín) s odjezdem v 15.14 bude prodloužen až do zastávky Ladova.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Nová Ulice v 16.35 bude nově prodloužen až do zastávky Ladova.

Linka č. 11

 • U prvního spoje s odjezdem ze zastávky Na Pile (směr Lošov) dojde k opoždění ze 4.28 na 4.29 v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Lošov) v 13.09 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.06 v pracovní dny.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Svatý Kopeček, ZOO) v 13.37 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.34 v pracovní dny.

Linka č. 12

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Řepčín, železárny) dojde k opoždění ze 4.41 na 4.42 v pracovní dny. Tento spoj bude vyjíždět nově již z Holice ve 4.30.
 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) v 13.33, který nahradí stávající spoj na lince č. 19. Tento nový spoj pojede již ze zastávky Ladova v 13.11, aby po trase zajistil návoz zaměstnanců na odpolední směny do oblasti Holice.

Linka č. 13

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Šlechtitelů) dojde ke zpoždění z 22.31 na 22.35 a rovněž dojde k posunu vratného spoje o 4 minuty, a to v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Dojde tak ke sjednocení odjezdu tohoto páru spojů ze zastávky Hlavní nádraží s prázdninovým jízdním řádem.

Linka č. 14

 • Spoj s odjezdem ze zastávky Náměstí Hrdinů (směr Nové Sady, Ahold) v 13.16 pojede nově již ze zastávky Na Střelnici v 13.13 v pracovní dny.

Linka č. 15

 • Posilový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Farmak) v 7.38 bude nově řešen přes linku č. 21.
 • Posilový spoj s odjezdem ze zastávky Farmak (směr Hlavní nádraží) v 13.33 bude nově řešen přes linku č. 21.

Linka č. 16

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Centrum Haná dojde k opoždění z 21.05 na 21.10 v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Ve dnech pracovního klidu bude spoj nově končit již na zastávce Náměstí Hrdinů a zbývající část trasy zajistí jiný kurz.

Linka č. 19

 • Na lince zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) ve 4.19 v pracovní dny z důvodu ranních návozů do zaměstnání.
 • U spoje s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) dojde k uspíšení ze 4.30 na 4.19 a u spoje s odjezdem ze zastávky Holice (směr Tabulový Vrch) dojde k uspíšení ze 4.42 na 4.30 ve dnech pracovního klidu.
 • Spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Holice) v 13.33 bude nahrazen novým spojem na lince č. 12, který pojede již ze zastávky Ladova.

Linka č. 20

 • U spoje s odjezdem ze zastávky Chomoutov škola (směr Farmak) dojde k uspíšení ze 7.35 na 7.30 v pracovní dny z důvodu zajištění přestupnosti.

Linka č. 21

 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží v 7.38. Spoj bude veden přes zastávku Farmak a ukončen na zastávce Ladova (náhrada za posilový spoj linky č. 15).
 • Na lince bude zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Finanční úřad v 13.27. Spoj bude veden přes zastávku Farmak a bude ukončen na zastávce Hlavní nádraží (náhrada za posilový spoj linky č. 15).

Jedná se o změny v pracovní dny.

Linka č. 24

 • Na lince zaveden nový spoj s odjezdem ze zastávky Nová Ulice v 6.57 (přes Technologický park) z důvodu zajištění návozu dětí do škol a cestující veřejnosti z lokality ulice Na Samotě v pracovní dny.

Linka č. 25

 • Z důvodu efektivity bude zrušen spoj s odjezdem ze zastávky Hlavní nádraží (směr Kaufland) v 17.05. Nově bude nahrazen prodloužením spoje s odjezdem ze zastávky Kaufland, sklad v 16.50 až do zastávky Kaufland (příjezd v 17.07). Nově dojde i k uspíšení odjezdu vratného spoje ze zastávky Kaufland (směr Hlavní nádraží) z 17.10 na 17.07 ve dnech pracovního klidu.

Linka č. 27

 • V návaznosti na provoz ve vánočním období budou z důvodu prodloužené otevírací doby Globusu do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu v období 15. 12. – 23. 12. 2016.

Linka č. 111

 • V návaznosti na navýšení kapacity spojů byl ve dnech pracovního klidu na linku v průběhu června nasazen kloubový autobus. Z důvodu zajištění bezpečného otáčení vozidel u zastávky Svatý Kopeček, ZOO dojde ke změně časových poloh jízdního řádu v dopoledních hodinách. Počet spojů zůstane zachován. Linka bude v příštím roce v provozu v období od 29. 4. – 28. 9. 2017.

Linka č. 50

 • Z důvodu návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků Českých drah dojde k posunu odjezdu prvního spoje z Hlavního nádraží z 0:01 na 0:09.

Linka č. 52

 • Z důvodu návaznosti na příjezdy a odjezdy vlaků Českých drah dojde k posunutí odjezdu spoje z Hlavního nádraží z 1:43 na 2:07.

Zastávka na znamení

 • Na základě žádosti KMČ Neředín bude nově zastávka Pod Letištěm vzhledem k minimálnímu využití a z provozních důvodů nově pouze na znamení.

Přejmenování zastávky

 • Zastávka Teoretické ústavy, nově – Lékařská fakulta.


Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 
_

Výluka tramvajového provozu do Pavloviček

V listopadu se připravuje asi čtvrnáctidenní výluka tramvajového provozu do Hodolan. Během této výluky dojde ke zrušení kolejového přejezdu s bývalou vlečkou Seliko (resp. Auto – Čechák) a k opravě kolejového křížení s tratí č. 310.

Dopravní podnik města Olomouce definuje obchodní nabídku na provedení předmět zakázky „Zrušení tramvajového křížení v ulici Hodolanská“ takto:
Zrušení tramvajového křížení s bývalou žel. vlečkou Auto – Čechák.Stávající tram. křížení bude vyjmuto (vyjma kol. roštu v komunikaci) a nahrazeno novými kolejnicemi NT1 vč. podkladnic ukotvenými na ŽB desce. V přípojích mimo ŽB desku bude kol. rošt na nových dřevěných pražcích včetně kolejnic NT1. Předmět zakázky je vymezen rozsahem výkazu výměr a položek v projektové dokumentaci.
Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace (viz Vyjádření ŘSD) a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


Současně bude realizována také akce „Oprava tramvajového ostrůvku zastávky Hodolanská směr centrum“:
Jedná se o úplné vybourání stávající konstrukce tram. ostrůvku (obrubníky, asfalt, podklad. vrstva) s následným zřízením konstrukční vrstvy, pokládkou bet. obrubníků 150 x 250 x 1000 mm a položením betonové skladebné
dlažby 200 x 100 x 60 mm do 30 mm vrstvy ŠD včetně zřízení bezpečnostního odstupu od hrany zastávky z hladké červené dlažby a signálního pásu ze slepecké, červené barvy. Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


 
_

Autobusy bude do roku 2018 dodávat Solaris

newsuSpolečnost Solaris Czech spol. s r. o. dodá dopravnímu podniku do konce roku 2018 celkem 26 nízkopodlažních autobusů. Ve středu 3. 8. 2016 byla zveřejněna Písemná zpráva zadavatele, která definitivně potvrzuje vítěze zakázky.
Z celkového počtu autobusů bude 17 dvanáctimetrových, 8 kloubových osmnáctimetrových a jeden midibus. Po Olomoucí tak budou zřejmě brázdit již brzy autobusy Solaris Urbino nové generace.

Dopravní podnik autobusy nakoupí za 156 683 700 Kč.

Nabídku dopravnímu podniku předložila ještě společnost Zliner s.r.o., která za autobusy poptávala 161 190 000 Kč. Z důvodu vyšší ceny však zakázku nevyhrála. Dopravní podnik původně očekával, že za autobusy zaplatí 145 000 000 Kč, výsledná částka tedy je o téměř 12 milionů vyšší.

 
_

Olomouc vybrala zhotovitele rekonstrukce třídy 1. máje, odhalí ho v srpnu

V polovině srpna by měly uplynout zákonné lhůty pro odvolání firem, které nezvítězily veřejnou soutěž na rekonstrukci třídy 1. máje. V té době tak bude moci statutární město Olomouc podepsat smlouvu s vítězem a ten se bude moci pustit do realizace celé zakázky.

Velmi překvapivá je vysoutěžené cena, která je téměř o 40 % nižší, než byla předpokládaná cena celé zakázky. Namísto 115 milionů tak město v současnosti očekává, že zaplatí pouze 68,5 milionů korun.

Práce na stavbě budou moci být zahájeny ihned po podpisu smlouvy, z čehož vyplývá, že první výkopy mohou být zahájeny přibližně za šest týdnů..

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern