Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Výluka tramvajového provozu do Pavloviček

V listopadu se připravuje asi čtvrnáctidenní výluka tramvajového provozu do Hodolan. Během této výluky dojde ke zrušení kolejového přejezdu s bývalou vlečkou Seliko (resp. Auto – Čechák) a k opravě kolejového křížení s tratí č. 310.

Dopravní podnik města Olomouce definuje obchodní nabídku na provedení předmět zakázky „Zrušení tramvajového křížení v ulici Hodolanská“ takto:
Zrušení tramvajového křížení s bývalou žel. vlečkou Auto – Čechák.Stávající tram. křížení bude vyjmuto (vyjma kol. roštu v komunikaci) a nahrazeno novými kolejnicemi NT1 vč. podkladnic ukotvenými na ŽB desce. V přípojích mimo ŽB desku bude kol. rošt na nových dřevěných pražcích včetně kolejnic NT1. Předmět zakázky je vymezen rozsahem výkazu výměr a položek v projektové dokumentaci.
Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace (viz Vyjádření ŘSD) a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


Současně bude realizována také akce „Oprava tramvajového ostrůvku zastávky Hodolanská směr centrum“:
Jedná se o úplné vybourání stávající konstrukce tram. ostrůvku (obrubníky, asfalt, podklad. vrstva) s následným zřízením konstrukční vrstvy, pokládkou bet. obrubníků 150 x 250 x 1000 mm a položením betonové skladebné
dlažby 200 x 100 x 60 mm do 30 mm vrstvy ŠD včetně zřízení bezpečnostního odstupu od hrany zastávky z hladké červené dlažby a signálního pásu ze slepecké, červené barvy. Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


 
_

Autobusy bude do roku 2018 dodávat Solaris

newsuSpolečnost Solaris Czech spol. s r. o. dodá dopravnímu podniku do konce roku 2018 celkem 26 nízkopodlažních autobusů. Ve středu 3. 8. 2016 byla zveřejněna Písemná zpráva zadavatele, která definitivně potvrzuje vítěze zakázky.
Z celkového počtu autobusů bude 17 dvanáctimetrových, 8 kloubových osmnáctimetrových a jeden midibus. Po Olomoucí tak budou zřejmě brázdit již brzy autobusy Solaris Urbino nové generace.

Dopravní podnik autobusy nakoupí za 156 683 700 Kč.

Nabídku dopravnímu podniku předložila ještě společnost Zliner s.r.o., která za autobusy poptávala 161 190 000 Kč. Z důvodu vyšší ceny však zakázku nevyhrála. Dopravní podnik původně očekával, že za autobusy zaplatí 145 000 000 Kč, výsledná částka tedy je o téměř 12 milionů vyšší.

 
_

Olomouc vybrala zhotovitele rekonstrukce třídy 1. máje, odhalí ho v srpnu

V polovině srpna by měly uplynout zákonné lhůty pro odvolání firem, které nezvítězily veřejnou soutěž na rekonstrukci třídy 1. máje. V té době tak bude moci statutární město Olomouc podepsat smlouvu s vítězem a ten se bude moci pustit do realizace celé zakázky.

Velmi překvapivá je vysoutěžené cena, která je téměř o 40 % nižší, než byla předpokládaná cena celé zakázky. Namísto 115 milionů tak město v současnosti očekává, že zaplatí pouze 68,5 milionů korun.

Práce na stavbě budou moci být zahájeny ihned po podpisu smlouvy, z čehož vyplývá, že první výkopy mohou být zahájeny přibližně za šest týdnů..

 
_

Olomoucké webkamery s tramvajemi a autobusy

Na stránku Videa jsme přidali odkazy na olomoucké webkamery, na kterých lze pozorovat provoz tramvají a autobusů...

Přednádražní prostor
Okresní soud
Křižovatka Velkomoravská x Rooseveltova
Křižovatka Velkomoravská x Švýcarské nábřeží


 
_

Výběrové řízení na dvě rekonstruované tramvaje má vítěze - Pragoimex

Zakázku na "Rekonstrukce a modernizace 2 ks tramvají T3 na tramvaje částečně nízkopodlažní" vyhrála spolenost Pragoimex za cenu 40 789 100 Kč s DPH (resp. 33 710 000 Kč bez DPH). Pragoimex byl jediným uchazečem. Obě tramvaje mají být dle podmínek veřejné zakázky dodány nejpozději do 15. 12. 2016.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern