Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Výluka tramvajového provozu do Pavloviček

V listopadu se připravuje asi čtvrnáctidenní výluka tramvajového provozu do Hodolan. Během této výluky dojde ke zrušení kolejového přejezdu s bývalou vlečkou Seliko (resp. Auto – Čechák) a k opravě kolejového křížení s tratí č. 310.

Dopravní podnik města Olomouce definuje obchodní nabídku na provedení předmět zakázky „Zrušení tramvajového křížení v ulici Hodolanská“ takto:
Zrušení tramvajového křížení s bývalou žel. vlečkou Auto – Čechák.Stávající tram. křížení bude vyjmuto (vyjma kol. roštu v komunikaci) a nahrazeno novými kolejnicemi NT1 vč. podkladnic ukotvenými na ŽB desce. V přípojích mimo ŽB desku bude kol. rošt na nových dřevěných pražcích včetně kolejnic NT1. Předmět zakázky je vymezen rozsahem výkazu výměr a položek v projektové dokumentaci.
Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace (viz Vyjádření ŘSD) a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


Současně bude realizována také akce „Oprava tramvajového ostrůvku zastávky Hodolanská směr centrum“:
Jedná se o úplné vybourání stávající konstrukce tram. ostrůvku (obrubníky, asfalt, podklad. vrstva) s následným zřízením konstrukční vrstvy, pokládkou bet. obrubníků 150 x 250 x 1000 mm a položením betonové skladebné
dlažby 200 x 100 x 60 mm do 30 mm vrstvy ŠD včetně zřízení bezpečnostního odstupu od hrany zastávky z hladké červené dlažby a signálního pásu ze slepecké, červené barvy. Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající kolejové konstrukce včetně přilehlé silniční komunikace a současně musí splňovat zákonné podmínky výstavby TT.


 
_

Diskuse

Dobrý den,
chci se zeptat jak dlouho dopředu obvykle DPMO (ne)informuje o plánovaných výlukách?

Budou se letos opravovat výhybky na Náměstí Hrdinů směr centrum, nebo se to kvůli nějakým škrtům v rozpočtu či chybě v zadávacím řízení také zruší?

STRÁNKY DPMO ZATÍM O JAKÉKOLIV VÝLUCE ČI OMEZENÍ DOPRAVY MLČÍ. (nahlédnuto na www.dpmo.cz 10.10.2016 v 17:04.)

Dle webu města Olomouc.eu by uzavírka měla trvat od 15.10. do 27.11.2016.

Citace z 10.10.2016 17:04:
Olomouc.eu / Doprava / Otevřít mapu v novém okně / kliknutí na červeně vyznačenou část v ulici 8. května:

úplná uzavírka ul. 8.května v křižovatce s Nám. Hrdinů
15. 10. 2016 – 27. 11. 2016
oprava tramvajové tratě – výměna podloží a výhybek včetrně kolejnic

— DPMO MLČÍ · 10. říjen 2016, 20:36 · odkazTak konečně to na webu dpmo.cz vyvěsili, odsouvá se to na jaro 2017. (informace ne webu dpmo.cz byla vyvěšena 11.10.2016).

— DPMO UŽ NEMLČÍ · 11. říjen 2016, 20:52 · odkaz 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern