Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Jízdní řád linky č. 12 se na žádost občanů změní

Ke dni 2. 3. se změní jízdní řád linky č. 12. Od celostátní změny jízdních řádů (14. 12. 2013) byl v souvislosti s plným zprovozněním nové tramvajové trati na Nové Sady výrazněji změněn provoz na autobusových linkách č. 12, 19 a byla zrušena linka č. 23.

Právě obyvatelé m. č. Řepčín, kterých se dotkly změny na lince č. 12 volali po změně. V souvislosti s prosincovými změnami totiž v době mezišpičkového sedla byl prakticky zrušen provoz linky ze zastávky Erenburgova do zastávky MŽ, Nový závod a spoje byly ukončeny v zastávce Ladova.
Nově od 2. 3. dojde ke změně a spoje, které teď končí a následně opět začínají na Ladově (v garážích DP) budou prodlouženy až na MŽ, Nový závod. Tím se zlepší právě obsluha m. č. Řepčín a jeho spojení s hlavním nádražím.

Na druhém konci města, v m. č. Povel a Nové Sady se v těchto dnech podepisuje petice, která naopak žádá znovuzavedení linky č. 23 a to především z toho důvodu, že od prosincových změn došlo ke zhoršení spojení uvedených lokalit s hlavním nádražím. Přímé spoje totiž již nejezdí ani ze zastávky Povel,škola, ani ze zastávky Zikova. Obyvatelé si stěžují, že náhradní zastávky (Zenit, Velkomoravská a Trnkova) jsou příliš daleko a nejsou tak adekvátní náhradou.

Do jisté míry mohou obyvatelé opravdu pociťovat zhoršení dopravní obslužnosti daných lokalit. Především však okolí zastávky Zikova vyřeší snad rychlá výstavba II. etapy tramvajové trati na Nové Sady, která bude pokračovat středem sídliště a bude ukončena u křižovatky ulice Schweitzerova s ulicí Družební.

 
_

Srážka dvou souprav tramvají VarioLF plus/o dne 2. 1. 2014

Druhý den nového roku, po 10. hodině dopolední, nastala v tramvajovém provozu mimořádná událost na křižovatce třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Jen necelé tři týdny od zahájení plného provozu na trati na Nové Sady se dvě soupravy vozů linky č. 3 v dotyčné křižovatce srazily. Předběžné vyšetřování označilo za viníka řidiče soupravy ev. č. 111+112, který si nezkontroloval správné postavení výhybky a namísto aby ze zastávky Okresní soud pokračoval rovně na Náměstí Hrdinů, pokračoval vlevo směrem k zastávce Výstaviště Flora (směr Nová Ulice). Vzhledem k faktu, že se zde pravidelně soupravy linky č. 3 míjejí, došlo k nárazu uvedené soupravy do zadního vozu soupravy ev. č. 108+107 a následnému vykolejení vozu ev. č. 107 a poškození troleje.

srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014srazka_varii_2014


 
_

Začátkem února se rozhodne o výrobci letošních autobusů

Tři krátké a dva kloubové autobusy, které měly být podle dřívějších informací dodávány v letech 2014 a 2015 budou dodány již do 30. 9. tohoto roku. Otevírání nabídek se bude konat 5. 2. v 10:00.
Dopravní podnik nastavil na autobusy prakticky stejné technické požadavky jako u poslední zakázky. Pouze nejvyšší přípustnou délku zvýšil z 12 m na 12,3 m a nově požaduje LED osvětlení interiéru, které by mělo kromě nižší spotřeby mít také delší životnost a vyšší spolehlivost.
Předpokládaná cena zakázky je 29 milionů korun.

 
_

Město nechá prověřit vliv II. etapy nové TT na životní prostředí

Město nechá dle zákona prověřit vliv II. etapy nové TT na Nové Sady na životní prostředí. Pokračuje tak v přípravách na další výstavbu, která by mohla započít v příštím roce.

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu nové dvoukolejné tramvajové tratě v délce 1180 m, se
třemi obousměrnými zastávkami. Trať navazuje na konec řešení I. etapy. Rekonstrukce
komunikace ul. Zikova má délku 750 m, je řešena jako obousměrná dvoupruhová s návrhem
podélných parkovacích stání. Podél komunikace po severní straně je řešena společná stezka
pro chodce a cyklisty. Realizací záměru dojde k přeložce komunikace ul. Trnkova o cca 25 m
jižně ji v místě jejího napojení na ulici Rooseveltovu. Trasa je křížena novou tramvajovou
tratí. Přeložka má délku 43,50 m. Nový úsek komunikace má dva řadící a jeden protisměrný
jízdní pruh, součástí je chodník pro pěší provoz. Na plochách uvolněných po stávajícím
napojení ul. Trnkova na ul. Rooseveltovu jsou navržena dvě parkoviště pro celkem 26
parkovacích stání.

Zdroj: http://edeska.olomouc.eu/eDeskaDetail.jsp?detailId=6381
 
_

Investice města Olomouce do MHD v roce 2014

Ani příští rok město nenechá MHD stagnovat a ve schváleném rozpočtu se tak nachází několik bodů, které stojí za to zmínit.

I příští rok má město ve svém investičním plánu vyčleněny finance na přípravné práce na II. etapu tramvajové trati na Nové Sady. Celkem 415 000 Kč připadne na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Budou vypracovány projekty na rekonstrukci zastávky na Svatém Kopečku (270 000 Kč) a výstavby nové zastávky a vybudování točny v Chomoutově (250 000 Kč).

35 000 Kč vynaloží město na aktualizaci stavebního povolení na rekonstrukci ulice 1. Máje.

49 941 000 Kč obdrží dopravní podnik na nákup nových tramvají. Vozový park by se měl rozšířit o dvě tramvaje VarioLF plus/o ev. č. 115 a 116.

100 000 Kč by mělo padnout na zpracování projektového záměru na odstavné kolejiště tramvají.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern