Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Začátkem února se rozhodne o výrobci letošních autobusů

Tři krátké a dva kloubové autobusy, které měly být podle dřívějších informací dodávány v letech 2014 a 2015 budou dodány již do 30. 9. tohoto roku. Otevírání nabídek se bude konat 5. 2. v 10:00.
Dopravní podnik nastavil na autobusy prakticky stejné technické požadavky jako u poslední zakázky. Pouze nejvyšší přípustnou délku zvýšil z 12 m na 12,3 m a nově požaduje LED osvětlení interiéru, které by mělo kromě nižší spotřeby mít také delší životnost a vyšší spolehlivost.
Předpokládaná cena zakázky je 29 milionů korun.

 
_

Město nechá prověřit vliv II. etapy nové TT na životní prostředí

Město nechá dle zákona prověřit vliv II. etapy nové TT na Nové Sady na životní prostředí. Pokračuje tak v přípravách na další výstavbu, která by mohla započít v příštím roce.

Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu nové dvoukolejné tramvajové tratě v délce 1180 m, se
třemi obousměrnými zastávkami. Trať navazuje na konec řešení I. etapy. Rekonstrukce
komunikace ul. Zikova má délku 750 m, je řešena jako obousměrná dvoupruhová s návrhem
podélných parkovacích stání. Podél komunikace po severní straně je řešena společná stezka
pro chodce a cyklisty. Realizací záměru dojde k přeložce komunikace ul. Trnkova o cca 25 m
jižně ji v místě jejího napojení na ulici Rooseveltovu. Trasa je křížena novou tramvajovou
tratí. Přeložka má délku 43,50 m. Nový úsek komunikace má dva řadící a jeden protisměrný
jízdní pruh, součástí je chodník pro pěší provoz. Na plochách uvolněných po stávajícím
napojení ul. Trnkova na ul. Rooseveltovu jsou navržena dvě parkoviště pro celkem 26
parkovacích stání.

Zdroj: http://edeska.olomouc.eu/eDeskaDetail.jsp?detailId=6381
 
_

Investice města Olomouce do MHD v roce 2014

Ani příští rok město nenechá MHD stagnovat a ve schváleném rozpočtu se tak nachází několik bodů, které stojí za to zmínit.

I příští rok má město ve svém investičním plánu vyčleněny finance na přípravné práce na II. etapu tramvajové trati na Nové Sady. Celkem 415 000 Kč připadne na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Budou vypracovány projekty na rekonstrukci zastávky na Svatém Kopečku (270 000 Kč) a výstavby nové zastávky a vybudování točny v Chomoutově (250 000 Kč).

35 000 Kč vynaloží město na aktualizaci stavebního povolení na rekonstrukci ulice 1. Máje.

49 941 000 Kč obdrží dopravní podnik na nákup nových tramvají. Vozový park by se měl rozšířit o dvě tramvaje VarioLF plus/o ev. č. 115 a 116.

100 000 Kč by mělo padnout na zpracování projektového záměru na odstavné kolejiště tramvají.

 
_

Křižovatka na Velkomoravské

Zajímavé video se objevilo na serveru youtube.com. Zachycuje seřízení SSZ na křížení Velkomoravské ulice s tramvajovou tratí. Evidentně je zde nastavená minimální vyklizovací doba příliš nízká a tedy potenciálně nebezpečná.


 
_

Vyšly v platnost nové jízdní řády, do provozu vyjela unikátní linka

V neděli 15. 12. vyšly v platnost nové jízdní řády, které v olomouckém provozu představují menší revoluci. Po letech se naplno rozjely tramvaje po nové trati a jako daň za ni padla autobusová linka. Ačkoliv nedochází ke změnám velkým, v regionu dochází ke změnám vídaných nepříliš často.
Zajímavostí může však být, že byla do provozu uvedena první stoprocentně bezbariérová linka, kterou je tramvajová linka č. 5. Nejen, že všechny vozy, ale také všechny zastávky na lince jsou bezbariérově přístupné. To činí tuto linku naprosto unikátní ze všech tramvajových a snad vůbec všech linek. Co na tom, že je to také nejkratší tramvajová linka v Česku, či snad linka s nejdelšími intervaly. Své prvenství přesto drží a k tomu, aby ji doplnila i linka č. 3 příliš nechybí. Na její trase chybí bezbariérově zpřístupnit pouze tři zastávky (U Dómu, Žižkovo náměstí a U Bystřičky).

Co se týče autobusového provozu, jak jsme informovali již dříve, kromě zrušené linky č. 23 nastaly změny i na dalších linkách. Nejcitelnější však na lince č. 12, která z části zrušenou linku č. 23 nahrazuje. Na lince č. 12 od nového jízdního řádu jsou nasazovány (kromě několika spojů) kloubové autobusy které "vypadly" ze zrušené linky č. 23. Kloubové autobusy jsou nově také na všech kurzech linky č. 17 (tzn. i na kurzu č. 1), který byl doposud obsluhován autobusem SU 12).

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern