Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Rekonstrukce úseku Tržnice - Okresní soud

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Tržnice - Okresní soud pokračuje poměrně rychle a tak jsou na místě již svařené a upevněné kolejnice a u Okresního soudu probíhá výměna oblouků. Tu si však provádí dopravní podnik sám, na rozdíl od rekonstrukce tramvajové trati.
Opět bohužel nelze přehlédnou tristní kvalitu probíhající rekonstrukce. Nové kolejnicové pásy jsou připevňovány především na staré pražce, jejichž stav není vždy zcela uspokojivý. Co je však ještě horší, je fakt, že pražce zůstávají na svém místě v čemsi, co namísto slovy "kvalitní štěrkového lože" lze popsat spíše jako "stará stavební suť". Rekonstrukce tramvajové trati s ponecháním této nekvalitní vrstvy však zřejmě nebude mít dlouhou životnost. Vzhledem k praktické neexistenci štěrkového lože, které rovnoměrně rozkládá sílu působící na pražce, se pražce budou opírat o tuto suť, která se však, vzhledem ke své povaze, bude pohybovat. Je tedy otázka pár let, než trať bude ve stavu, v jakém byla před pár týdny. Je zcela jisté, že již za nedlouhou dobu se budou tramvaje po trati pohybovat poněkud neklidně.
TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2 
_

Tramvajová síť má šanci se rozšířit o dalších úsek. V Neředíně

Magistrát města Olomouce hledá nové plochy pro rozvoj průmyslových zón v Olomouci. Jako nejžhavější kandidát se momentálně jeví bývalý vojenský areál v Neředíně, kde ještě loňský rok bylo i letecké muzeum.
Zajímavostí je, že se v této lokalitě, v souvislosti s tím, že tato plocha byla již v minulosti určena územním plánem pro rozvoj průmyslu, počítá s prodloužením tramvajové trati ze zastávky Neředín,krematorium podél silnice II/448 až ke vjezdu do bývalých sovětských kasáren (resp. bývalý vjezd právě k leteckému muzeu).
Prodloužení tramvajové trati přibližně o 700 m by s sebou mohlo přinést dvě nové zastávky. Mimo konečné (nazvěme ji třeba Neředín,letiště) by se druhá zastávka mohla nacházet někde v blízkosti fortu XV, či Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (nazvěme tuto zastávku třeba Neředín,fort).
Teprve v nadcházejících letech se ukáže, jaké společnosti budou v lokalitě budovat své záměry a zdali bude třeba vybudovat do těchto míst dostatečně kapacitní dopravní infrastrukturu MHD. Územní plán však s tramvajovou tratá počítá, což je slibný začátek pro její realizaci.

 
_

Město představilo rámcový harmonogram výstavby II. etapy tramvajové trati na Povel

Harmonogram prodloužení tramvajové trati z dnešní konečné zastávky Trnkova až po křižovatku ulic Schweitzerova a Družební (resp. i s odstavnými kolejemi až Voskovcova), tedy II. etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady (resp. Povel), má již reálnější obrysy. Majitelé domu, který byl doposud největší překážkou ve výstavbě II. etapy, kývli na jeho prodej městu a tomu se tak alespoň z části podařilo pokročit v přípravě další etapy dál.

Nejpozději začátkem příštího roku by město rádo podalo žádost o vydání územního rozhodnutí, samotné vydání územního rozhodnutí by pak rádo získalo nejpozději do poloviny příštího roku. Následovat bude stavební řízení, které by mělo být ukončeno do prosince roku 2017.
Zahájení stavebních prací se očekává na podzim roku 2018 a samotné stavební práce by měly trvat rok a tři měsíce.
Celkové investiční náklady se odhadují na více než 300 milionů korun, avšak výsledná cena bude záviset na výsledku veřejné zakázky.
Město se pokusí získat na výstavbu prostředky z dotačních titulů. V úvahu připadá zejména Operační program doprava 2, jehož jedním specifickým cílem je i "Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)"

Druhá etapa tramvajové trati na Povel má mít celkovou stavební délku 1300 m a tramvaje na ní budou obsluhovat tři nové zastávky. První bude zastávka Zikova, která se bude nacházet přibližně v dnešní poloze. Druhou bude zastávka Rožňavská, která se bude nacházet za křižovatkou se stejnojmennou ulicí. Poslední zastávka se bude nacházet těsně před dnešní autobusovou zastávky U Kapličky.

Město momentálně nezveřejnilo plány na výstavbu III. etapy, která by tramvajovou trať dovedla až k hranici Slavonína a mohla by zásadněji změnit linkové vedení v dané lokalitě. Investiční náklady na jednotku délky tramvajové trati u III. etapy by navíc pravděpodobně byly mnohem nižší, než na výstavbu předchozích dvou etap, jelikož nevyžaduje žádné křížení komunikací a těleso trati má být v celé délce vedeno podél ulice Schweitzerova.
Městu však ubíhá část pro možnosti čerpání z OPD2 a případné další dotační tituly jsou nejisté. Veškeré projekty, které žadatele chtějí čerpat z OPD2, musí být dokončeny do roku 2023.

Studii II. etapy tramvajové trati lze nalézt na stránkách olomouckého magistrátu. 
_

Rekonstrukce Wolkerovy ulice dokončena, zahájena rekonstrukce tramvajové trati na třídě Svobody

V neděli 10. 4. byla dokončena rekonstrukce ulice Wolkerova v úseku od stejnojmenné zastávky až po přejezd se železniční tratí č. 275. Rekonstrukce ulice zahrnovala obnovu tramvajové trati a živičné vrstvy vozovky. Chodníky v celé délce úseku rekonstruovány nebyly. Připomeňme, že rekonstrukce ulice byla vyvolána stavem trati, který již svými parametry neodpovídal normovému stavu a rekonstrukci si vyžádal Drážní úřad. Oproti posledním prováděným rekonstrukcím tramvajových tratí nebyla tramvajová trať ve Wolkerově ulici osazena antivibračními pryžovými prvky, ačkoliv se celá trať nachází v těsné blízkosti bytových domů.
Během výluky nebyla, z důvodu rekonstrukce ulice v celé šířce, obsluhována zastávka Wolkerova. Zákaz vjezdu do ulice i autobusům NAD vedlo k nezvyklému vedení autobusů náhradní dopravy ze zastávky Fakultní nemocnice ulicí Brněnskou, Albertovou a Štítného přímo na zastávku Výstaviště Flora.
WOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLO

Od pondělí 11. 4. 2016 pak byla zahájena rekonstrukce třídy Svobody v úseku Tržnice - Okresní soud. Rekonstrukci i tohoto úseku si vyžádal Drážní úřad. Poslední den provozu byla po celé délce trati nejvyšší rychlost 20 km/h. Ve směru Náměstí Hrdinů – Tržnice budou veškeré autobusové linky vedeny objízdnou trasou ulicemi Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova.
TROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSO


 
_

Výluka kvůli rekonstrukci Wolkerovy zahájena, rekonstrukce ulice 1. máje se stále odkládá

Minulý týden byla zahájena výluka tramvají v úseku Okresní soud - Nová Ulice v souvislosti s rekonstrukcí Wolkerovy ulice. Jak ulice vypadala ještě v pondělí14. 3. se můžete podívat níže. Dnes jsou již v celém úseku vytrhány koleje. Práce na trati mají být dokončeny do 10.4., aby již 11.4. mohla být zahájena výluka na trati přes tržnici z důvodu rekonstrukce úseku Okresní soud - Tržnice.
wolkerova1wolkerova1wolkerova1wolkerova1
Ulice 1. máje, jejíž celková rekonstrukce, včetně inženýrských sítí, má být letos zahájena, se zatím stále odkládá kvůli problémům s výběrovým řízením na zhotovitele. Provoz tak bude ještě nějakou dobu stavebními pracemi nedotčen.
1maje11maje11maje11maje1


 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern