Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Veřejná zakázka na rekonstrukci ulice 1. máje byla vypsána

Ve středu 3. 2. 2016 byla vypsána zakázka na zhotovitele rekonstrukce ulice 1. máje. Lhůta pro podání nabídek vyprší dne 8. 3. 2016, práce by měly být pak zahájeny v dubnu a dokončeny do konce letošního roku.

Lokalita

Rekonstruován bude celý uliční profil včetně tramvajové tratě a inženýrských sítí od náměstí Republiky po hotel Palác.

Zastávky bez přístřešků, ale s elektronickými označníky

Zastávky U Dómu budou bez přístřešků, i když dokumentace naznačuje, že přístřešky by mohly být dodatečně domontovány. Dokumentace rovněž předpokládá přípravu na umístění automatu na jízdenky.
Zastávky budou nově formou tzv. zastávkového mysu (tzn. obdobně jako je tomu na zastávce U Sv. Mořice u OD Koruna).

Troleje budou zachyceny na domech, z části na nových sloupech

Trolejové vedení bude vyhotoveno nově. Zčásti bude uchyceno na stávajících konzolách, které jsou ukotveny v domech, v minimální míře budou konzole nahrazeny novými sloupy trolejového vedení. Stávající sloupy trolejového vedení budou nahrazeny novými osmibokými v šedé barvě. Ještě před zahájením rekonstrukce budou zvlášť, na náklady DPMO, nahrazeny nevyhovující sloupy trolejového vedení i v lokalitě mimo stavbu (dále směrem k hlavnímu nádraží).

Odhlučnění tratě a antivibrační opatření, tramvajová trať

Narozdíl od rekonstrukce ulic Denisova a Pekařská budou tyto opatření provedeny v daleko menší míře. Antivibrační a protihluková opatření se omezí pouze na obložení kolejnic pomocí vnitřních a vnějších pryžových bokovnic, doplněných návlekem na jejich patě.

 
_

Diskuse

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern