Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Město představilo rámcový harmonogram výstavby II. etapy tramvajové trati na Povel

Harmonogram prodloužení tramvajové trati z dnešní konečné zastávky Trnkova až po křižovatku ulic Schweitzerova a Družební (resp. i s odstavnými kolejemi až Voskovcova), tedy II. etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady (resp. Povel), má již reálnější obrysy. Majitelé domu, který byl doposud největší překážkou ve výstavbě II. etapy, kývli na jeho prodej městu a tomu se tak alespoň z části podařilo pokročit v přípravě další etapy dál.

Nejpozději začátkem příštího roku by město rádo podalo žádost o vydání územního rozhodnutí, samotné vydání územního rozhodnutí by pak rádo získalo nejpozději do poloviny příštího roku. Následovat bude stavební řízení, které by mělo být ukončeno do prosince roku 2017.
Zahájení stavebních prací se očekává na podzim roku 2018 a samotné stavební práce by měly trvat rok a tři měsíce.
Celkové investiční náklady se odhadují na více než 300 milionů korun, avšak výsledná cena bude záviset na výsledku veřejné zakázky.
Město se pokusí získat na výstavbu prostředky z dotačních titulů. V úvahu připadá zejména Operační program doprava 2, jehož jedním specifickým cílem je i "Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)"

Druhá etapa tramvajové trati na Povel má mít celkovou stavební délku 1300 m a tramvaje na ní budou obsluhovat tři nové zastávky. První bude zastávka Zikova, která se bude nacházet přibližně v dnešní poloze. Druhou bude zastávka Rožňavská, která se bude nacházet za křižovatkou se stejnojmennou ulicí. Poslední zastávka se bude nacházet těsně před dnešní autobusovou zastávky U Kapličky.

Město momentálně nezveřejnilo plány na výstavbu III. etapy, která by tramvajovou trať dovedla až k hranici Slavonína a mohla by zásadněji změnit linkové vedení v dané lokalitě. Investiční náklady na jednotku délky tramvajové trati u III. etapy by navíc pravděpodobně byly mnohem nižší, než na výstavbu předchozích dvou etap, jelikož nevyžaduje žádné křížení komunikací a těleso trati má být v celé délce vedeno podél ulice Schweitzerova.
Městu však ubíhá část pro možnosti čerpání z OPD2 a případné další dotační tituly jsou nejisté. Veškeré projekty, které žadatele chtějí čerpat z OPD2, musí být dokončeny do roku 2023.

Studii II. etapy tramvajové trati lze nalézt na stránkách olomouckého magistrátu. 
_

Diskuse

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern