Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Elektrobus má obsloužit novou linku obsluhující centrum města

sorebn8Elektrobus, s jehož pořízením počítá připravovaný projekt, který bude předložen ke spolufinancování z IROPu (Integrovaný regionální operační program), bude zřejmě nasazen na novou linku, která by měla zlepšit dostupnost zdrojů a cílů cest v samotném centru Olomouce.
Zajímavý nápad, který může přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti částí centra města, může také výrazně ulehčit dopravu rezidentů některých lokalit.
Předjímat vedení nové linky je v tuto chvíli předčasné. Nicméně můžeme se pro zajímavost pokusit zanalyzovat, jak by taková linka mohla být vedena.

Napájení autobusu

Zdroj pro napájení autobusu bude nutné zřídit v blízkosti centra tak, aby autobus zbytečně nemusel zajíždět nabíjet se do garáží, nebo tramvajové vozovny. Je předčasné předjímat technologii nabíjení elektrobusu, nicméně jako vhodná z ekonomického i praktického hlediska se zdá nabíjení pomocí pantografu.
Pantograf umístěný na střeše vozidla odebírá proud z trolejí, jejichž konstrukce i technické parametry připomíná troleje trolejbusové. Horní část pantografu je pak "rozdělena" na dvě části. Pro každý pól (pro každou trolej), tak je určena jedna sběrací lišta.
Pro zřízení parkovacího místa elektrobusu tak hraje zásadní roli možnost napájení napětím 600 V, ideálně z již existujícího kabelu trakčního napájení. Vhodné parkovací plochy se tak v blízkosti centra nachází buďto u tržnice (odstavná plocha VHD), nebo na parkovišti "u letadla" na Legionářské ulici.
Vzhledem k tomu, že parkoviště v Legionářské ulici, na rozdíl od toho u tržnice, vůbec není stabilizované a nelze předpokládat jeho dlouhé trvání, i s ohledem k plánům města na rekonstrukci přilehlého zimního stadionu, vycházejme z jediného možného umístění parkoviště u tržnice v místě současné odstavné plochy, resp. "dopravního terminálu".

Obsluha lokalit hůře dostupných stávající dopravou

Vedení nové linky by mělo dostatečně pokrýt dosud hůře dostupné lokality v centru města. Považujme za hůře dostupné veškeré lokality, které jsou od stávající zastávky vzdálenější než 300 m. Těmito lokalitami pak bude Dolní, nebo Žerotínovo náměstí.
Další důležitou roli při hledání trasy pak jistě bude i zhoršená dostupnost (například kvůli výškovému převýšení) od zastávek bližších než 300 m, což je prakticky celá oblast Michalského návrší (tzn. přibližně prostor ohraničený Dolním náměstím, Horním náměstím a dále ulicemi Ztracená a Denisova.

Vedení linky

Linka vedená takto specifickým územím bude jistě okružní nebo polookružní, aby mohla pokrýt co největší území, ideálně by navázala na páteřní tramvajové linky hned na několika místech.
Předpokládáme tedy výchozí zastávku Tržnice. Autobus by byl odstaven na ploše, odkud by najížděl na svou trasu. Z pohledu snadného přestupu z a na tramvaje, se jako ideální jeví možnost přestupu hrana-hrana, a proto lze uvažovat, že by autobus zastavil na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. To by bylo vhodné i s ohledem k další jízdě autobusu do centra ulicí Aksamitovou. Bylo by jen potřeba upravit signální plán na křižovatce ulic Aksamitova x třída Svobody, který by umožnil bezkolizní jízdu autobusu z tramvajové zastávky.
Dále by měla linka obsloužit zmiňované Dolní a Žerotínovo náměstí, k přestupu na tramvajové linky jdoucí centrem by měla vyhovovat zastávka Náměstí Republiky. Na škodu by jistě nebyla zastávka na Horním náměstí a pro vyloučení souběhu s tramvajovou tratí a zlepšení dopravní dostupnosti i v lokalitě pod muzeem, by pak bylo vhodné linku vést ulicí Koželužskou.
Celá trasa nové linky by pak mohla vypadat třeba takto:
Tržnice - Kateřinská - Dolní náměstí - Horní náměstí - U Sv. Mořice - Vodární - Pekární - Náměstí Republiky - Univerzitní - Žerotínovo nám. - Dolní náměstí - Kateřinská - Tržnice.
Všechny zastávky autobusu by mohly být, vzhledem k očekávané frekvenci a taktéž s cílem úspory jízdních dob a energie, na znamení.

A jak to vidíte vy? Jak bude elektrobusová linka vedena? 
_

Diskuse

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern