Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Co je to vlastně AdBlue

Všechny autobusy, které budou v letošním roce dodány, musí splňovat přísné limity dané směrnicí Euro IV. Aby bylo možné splnit tyto limity, je třeba využít moderních technologií. V případě autobusů Solaris půjde o autobusy, které budou využívat technologii SCR (Selektivní katalytická redukce), tedy technologii, která využívá kapalinu (aditivum) AdBlue. To sestává z 32% ze synteticky vyrobené močoviny.
AdBlue je vstřikováno do katalyzátoru, kde se močovina nejprve rozkládá vlivem tepla, za přítomnosti obsažené vody, na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak dále reaguje s oxidy dusíku (NOX), které vznikají při spalování nafty. Po této reakci sestávají výfukové plyny téměř výlučně z dusíku a čisté vodní páry. Jak vodní pára, tak i dusík jsou přirozenými součástmi atmosféry.

Mimo technologii SCR existují také další technologie, které výrazně snižují obsah oxidů dusíku, či pevných látek ve výfukových plynech. Například technologie EGR (recirkulace výfukových plynů). Tato na rozdíl od technologie SCR nevyužívá žádných aditiv. Scania již v druhé polovině minulého roku navíc představila svůj motor pracující na této technologii, který splňuje ještě přísnější limity Euro V. Výrobce také tvrdí, že jeho motor je při stejné spotřebě mnohem výkonnější. Cena tohoto motoru se však pohybuje velmi vysoko.

Ještě připojím ještě jednu tabulku s limitními hodnotami obsažených látek u autobusů. (g/kWh (kouř v m-1))

NázevPlatnost odCOHCNOxPMKouř
Euro IIŘíjen 19984.01.17.00.15-
Euro IIIŘíjen 20002.10.665.00.100.8
Euro IVŘíjen 20051.50.463.50.020.5
Euro VŘíjen 20081.50.462.00.020.5*CO- Oxid uhelnatý, HC- Uhlovodíky, NOx-Oxidy dusíku, PM- Pevné částice
Zdroj tabulky- en.wikipedia.org


 
_

Komentáře

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern