Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Kam všude se chystají nově tratě

Dlouho čekaná tramvajová trať do jižních sídlišť Nové Sady a Povel je již ve výstavbě. Plány na další výstavbu jsou velkorysé. Na možnosti, kam všude by měly nové tratě zavítat (je jim vyčleněn prostor v konceptu nového územního plánu) se můžete podívat na mapě.
A kde jinde byste si dovedli ještě nové tratě představit?


Zobrazit místo Rozvoj tramvajových tratí v Olomouci na větší mapě

Zdroj: Koncept nového územního plánu města v2
 
_

Zasedání Sdružení dopravních podniků ČR

Při posledním zasedání SDP ČR, konaném na konci měsíce dubna v Mostě, seznámil Miloš Nedvěd účastníky s aktuálními informacemi z Olomouce.

- Současný stav je 60 vozů.

- V roce 2012 se předpokládá modernizace 2 ks Vario LF v rámci vlastních investic.

- Proběhlo VŘ na rekonstrukci dalších 4 ks tramvají T3 z prostředků ROP.

- Na nákup nových vozů se také uskutečnilo výběrové řízení. Předpokládá se nákup 14 ks oboustranných tramvají pro provoz ve spojení zadních částí v návaznosti na
záměr rozšíření tramvajové sítě s úvraťovým zakončením.

- Rozšíření vozového parku generuje problém deponování vozidel. Variantně se
uvažuje s prostorem na odstavování poblíž hlavního nádraží.

- Provoz tramvají Astra – bez problémů s výzbrojí ELIN, porucha kontejneru
pomocných pohonů DIELCOM, výměna dveřních pohonů Bode za pohony IGE.

- Tramvaje Trio bez problémů.

- Tramvaje Vario – 10 provozních vozů, změna umístění konektorů Harting na
mezivozovém propojení- přesun na spřáhlo s dobrými zkušenostmi.

- U nových vozů je dveřní prostor sledován kamerovým systémem. V provozu je
28% nízkopodlažních vozidel a 68% bezbariérových zastávek.

- Připravuje se omezení provozního režimu tramvají s cílem úspory 10 mil. Kč
v nákladech.

- Úvaha o obnově radiové sítě, výměna vrat ve vozovně.

Zdroj: SDP ČR
 
_

Strážníci jeli vzbudit muže v tramvaji. Ukázalo se, že je hledaný

Více na Idnes.cz

 
_

Výběrová řízení vyhrál Pragoimex

Pragoimex spolu s Krnovskými opravnami a strojírnami vyhráli výběrová řízení na modernizaci a dodávku celkem 18 tramvají. Polští výrobci Pesa Bydgoszcz SA a Modertrans Poznań Sp. z o.o. se odvolávají. Konečný výsledek by měl být znám nejpozději během pár měsíců.

Nadále také u široké odborné i laické veřejnosti přetrvávají dohady o vhodnosti takového vozového parku (koncepce Vario) na nové trati. Pravdou je, že z provozního hlediska je to řešení vhodné. Souprava dvou vozů umožňuje v případě potřeby vadný, či poškozený vůz vyměnit a nahradit ho jiným. V případě obousměrného provozu ale nelze tramvajovou soupravu rozpojit ve dnech se sníženou poptávkou po přepravě. Je třeba také uvézt stísněné prostory tramvajové vozovny a tím nutné zjednodušení údržby nových vozů.
Na celou věc je však potřeba pohlédnout i z jiného úhlu. Tramvaje se pořizují na dobu 30 - 40 let. Už v dnešní době je taková koncepce tramvaje značně zastaralá v porovnání s tramvajemi, které se na východ či západ od nás objevují. V Praze, nebo Rize to mohou být stoprocentně nízkopodlažní tramvaje 15T, v Budapešti tramvaje Combino, nebo v Miskolci tramvaje 26T.

Koncepce spřažených tramvají trpí několika hlavními chybami:
- prázdný prostor mezi vozy cca až 1,5 m
- zbytečný dvojnásobný počet některých komponentů (vyšší náklady na pořízení a údržbu)
- vyšší hmotnost soupravy proti vícečlánkové tramvaji

Je tedy souprava tramvají, jejíž odhadovaná cena dosahuje 44 milionů vhodná?
Pro porovnání můžeme uvést:
Koncepce Vario (souprava)Koncepce 15T
Počet článků (vozů): 2
Cena: cca 44 milionů
Kapacita: cca 180 cestujících
NP část: 33 %
Délka: cca 32 m
Počet článků (vozů): 3
Cena: cca 65 milionů (odhad)
Kapacita: cca 220 cestujících (odhad)
NP část: 100 %
Délka: 31,4 m

Poměr ceny ku užitné hodnotě nechť si každý určí sám. :)
Jisté jsou dvě věci:
Koncepce Vario je zastaralá a nepodpoří kvalitní tramvajovou dopravu v Olomouci, kdy namísto 100 % nízkopodlažních autobusů město obyvatelům nabízí tramvaje s 33 % nízké podlahy.
Tramvaje 15T jsou drahé. Nicméně pro porovnání: Město tento rok musí dát pouze na provoz aquaparku 45 milionů ze své kasy. To znamená, že by za dva roky bylo schopno touto částkou splatit rozdíl mezi pořizovací cenou Varií a tramvajemi 15T.


Ať tak, či tak- nadále však přetrvává problém, kde budou nové tramvaje deponovány. Tramvajová trať se již prakticky staví a stále není definováno místo, kde nové (resp. nadbývající) tramvaje budou.
Mezi dřívějšími návrhy korunoval návrh na stavbu odstavného kolejiště u točny Fibichova v areálu Českých drah, jenomže ty daný prostor hodlají využívat i nadále.
Mezi dalšími prostory byl prostor tramvajové smyčky Nová Ulice, což je problematické z hlediska blízké bytové zástavby a nízké kapacity takového kolejiště. Město společně s dopravní podnikem by mělo připravit takový prostor co nejdříve...

 
_

Tramvajové jízdní řády nově

Od 1. 9. vejdou v platnost nové jízdní řády, které budou znamenat malou revoluci v tramvajové dopravě. Nově totiž budou reflektovat poptávku po přepravě a vzniknou tak špičky a sedla i v nabídce. To znamená, že ve špičce bude nadále současný 12minutový interval na všech linkách, mimo špičku pak patnáctiminutový.
Patnáctiminutový interval na všech linkách po celou denní dobu bude nově platit také od 1. 7. po dobu prázdnin. V provozu tak zůstane zachována i linka č. 6.

 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern