Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Výběrové řízení na dve rekonstruované tramvaje má vítěze - Pragoimex

Zakázku na "Rekonstrukce a modernizace 2 ks tramvají T3 na tramvaje částečně nízkopodlažní" vyhrála spolenost Pragoimex za cenu 40 789 100 Kč s DPH (resp. 33 710 000 Kč bez DPH). Pragoimex byl jediným uchazečem. Obě tramvaje mají být dle podmínek veřejné zakázky dodány nejpozději do 15. 12. 2016.

 
_

Dopravní podnik vypsal první zakázku na 100% nízkopodlažní tramvaje. Budou s klimatizací

První stoprocentně nízkopodlažní tramvaje by se měly v Olomouci objevit nejpozději do konce dubna roku 2018. Dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na dodávku 8 ks plně nízkopodlažních tramvají. Z toho požaduje pět jednosměrných tramvají pro jednostranný provoz a tři jednosměrné tramvaje pro oboustranný provoz.

Dle požadavků dopravního podniku má být tramvaje možno spojit do jízdní soupravy obousměrně s vozy shodného typu a i vzájemně se všemi vozy typu Vario. Oba typy tramvají mají mít minimálně 20 míst k sezení a 70 míst k stání při obsaditelnosti 5os/m².
Absolutní novinkou bude také klimatizace salonu pro cestujících, která bude plnohodnotná, ovládaná z kabiny řidiče.

Další novinkou, kterou dopravní podnik proti zakázce na dodávku tramvají pro letošní rok taktéž požaduje, je vnitřní osvětlení v provedení LED.

 
_

Rekonstrukce úseku Tržnice - Okresní soud

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Tržnice - Okresní soud pokračuje poměrně rychle a tak jsou na místě již svařené a upevněné kolejnice a u Okresního soudu probíhá výměna oblouků. Tu si však provádí dopravní podnik sám, na rozdíl od rekonstrukce tramvajové trati.
Opět bohužel nelze přehlédnou tristní kvalitu probíhající rekonstrukce. Nové kolejnicové pásy jsou připevňovány především na staré pražce, jejichž stav není vždy zcela uspokojivý. Co je však ještě horší, je fakt, že pražce zůstávají na svém místě v čemsi, co namísto slovy "kvalitní štěrkového lože" lze popsat spíše jako "stará stavební suť". Rekonstrukce tramvajové trati s ponecháním této nekvalitní vrstvy však zřejmě nebude mít dlouhou životnost. Vzhledem k praktické neexistenci štěrkového lože, které rovnoměrně rozkládá sílu působící na pražce, se pražce budou opírat o tuto suť, která se však, vzhledem ke své povaze, bude pohybovat. Je tedy otázka pár let, než trať bude ve stavu, v jakém byla před pár týdny. Je zcela jisté, že již za nedlouhou dobu se budou tramvaje po trati pohybovat poněkud neklidně.
TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2TROKSO2 
_

Tramvajová síť má šanci se rozšířit o dalších úsek. V Neředíně

Magistrát města Olomouce hledá nové plochy pro rozvoj průmyslových zón v Olomouci. Jako nejžhavější kandidát se momentálně jeví bývalý vojenský areál v Neředíně, kde ještě loňský rok bylo i letecké muzeum.
Zajímavostí je, že se v této lokalitě, v souvislosti s tím, že tato plocha byla již v minulosti určena územním plánem pro rozvoj průmyslu, počítá s prodloužením tramvajové trati ze zastávky Neředín,krematorium podél silnice II/448 až ke vjezdu do bývalých sovětských kasáren (resp. bývalý vjezd právě k leteckému muzeu).
Prodloužení tramvajové trati přibližně o 700 m by s sebou mohlo přinést dvě nové zastávky. Mimo konečné (nazvěme ji třeba Neředín,letiště) by se druhá zastávka mohla nacházet někde v blízkosti fortu XV, či Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého (nazvěme tuto zastávku třeba Neředín,fort).
Teprve v nadcházejících letech se ukáže, jaké společnosti budou v lokalitě budovat své záměry a zdali bude třeba vybudovat do těchto míst dostatečně kapacitní dopravní infrastrukturu MHD. Územní plán však s tramvajovou tratá počítá, což je slibný začátek pro její realizaci.

 
_

Město představilo rámcový harmonogram výstavby II. etapy tramvajové trati na Povel

Harmonogram prodloužení tramvajové trati z dnešní konečné zastávky Trnkova až po křižovatku ulic Schweitzerova a Družební (resp. i s odstavnými kolejemi až Voskovcova), tedy II. etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady (resp. Povel), má již reálnější obrysy. Majitelé domu, který byl doposud největší překážkou ve výstavbě II. etapy, kývli na jeho prodej městu a tomu se tak alespoň z části podařilo pokročit v přípravě další etapy dál.

Nejpozději začátkem příštího roku by město rádo podalo žádost o vydání územního rozhodnutí, samotné vydání územního rozhodnutí by pak rádo získalo nejpozději do poloviny příštího roku. Následovat bude stavební řízení, které by mělo být ukončeno do prosince roku 2017.
Zahájení stavebních prací se očekává na podzim roku 2018 a samotné stavební práce by měly trvat rok a tři měsíce.
Celkové investiční náklady se odhadují na více než 300 milionů korun, avšak výsledná cena bude záviset na výsledku veřejné zakázky.
Město se pokusí získat na výstavbu prostředky z dotačních titulů. V úvahu připadá zejména Operační program doprava 2, jehož jedním specifickým cílem je i "Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)"

Druhá etapa tramvajové trati na Povel má mít celkovou stavební délku 1300 m a tramvaje na ní budou obsluhovat tři nové zastávky. První bude zastávka Zikova, která se bude nacházet přibližně v dnešní poloze. Druhou bude zastávka Rožňavská, která se bude nacházet za křižovatkou se stejnojmennou ulicí. Poslední zastávka se bude nacházet těsně před dnešní autobusovou zastávky U Kapličky.

Město momentálně nezveřejnilo plány na výstavbu III. etapy, která by tramvajovou trať dovedla až k hranici Slavonína a mohla by zásadněji změnit linkové vedení v dané lokalitě. Investiční náklady na jednotku délky tramvajové trati u III. etapy by navíc pravděpodobně byly mnohem nižší, než na výstavbu předchozích dvou etap, jelikož nevyžaduje žádné křížení komunikací a těleso trati má být v celé délce vedeno podél ulice Schweitzerova.
Městu však ubíhá část pro možnosti čerpání z OPD2 a případné další dotační tituly jsou nejisté. Veškeré projekty, které žadatele chtějí čerpat z OPD2, musí být dokončeny do roku 2023.

Studii II. etapy tramvajové trati lze nalézt na stránkách olomouckého magistrátu. 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2016

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde